Τροπολογία-ανάσα για χιλιάδες καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα κατατέθηκε στη Βουλή, με την οποία προβλέπεται διπλασιασμός χώρων, μείωση τελών, αλλά και ειδικές ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη διέλευση πεζών και ποδηλάτων με ευθύνη των δήμων, της Αστυνομίας, αλλά και των τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίες θα συμμετέχουν ουσιαστικά στην εφαρμογή των μέτρων.
Στην τροπολογία την οποία υπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται διευκολύνσεις για τους καταστηματάρχες έως 31-12-2020. Ενδεχόμενες απώλειες εσόδων των δήμων θα καλύπτονται από άλλες πηγές. Πέραν του οικονομικού σκέλους, στην τροπολογία προβλέπεται η ακώλυτη διέλευση οχημάτων, κατοίκων ΑμεΑ, αλλά και η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών και ποδηλάτων και η προσωρινή δημιουργία περιοχών και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση ορίου ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα.