Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συμψηφισμού γραμματίων προείσπραξης δικηγόρων, καθώς και λοιπών περιπτώσεων μη μισθωτών, για το έτος 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Από τη διαδικασία εκκαθάρισης προκύπτουν τα παρακάτω πιστωτικά υπόλοιπα προς επιστροφή:

– 6.018.273,53 ευρώ από γραμμάτια προείσπραξης 2021 για συνολικά 4.093 ασφαλισμένους-δικηγόρους και

– 404.487,47 ευρώ από εκκρεμείς επιστροφές για συνολικά 667 λοιπές περιπτώσεις ασφαλισμένων-μη μισθωτών (π.χ. με δηλωμένο έγκυρο ΙΒΑΝ).

Η πίστωση σε λογαριασμούς των δικαιούχων-ασφαλισμένων θα γίνει σήμερα, Παρασκευή 1η Απριλίου 2022, το απόγευμα, στον αριθμό (ΙΒΑΝ) του τραπεζικού λογαριασμού που έχουν ήδη δηλώσει στον ατομικό λογαριασμό τους, που τηρείται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.