Το φως της δημοσιότητας είδε η «Βίβλος» των στρατηγικών επενδύσεων, όπως χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο για τη «βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις», ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝ), Νίκος Παπαθανάσης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, αναφέρει για το ν/σ πως «όταν γίνει νόμος του κράτους θα επιταχύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων και θα κάνει τη ζωή των επενδυτών ευκολότερη».

Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέσω του OpenGov.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διατυπώνουν τα σχόλιά τους έως τις 9.9.2021.

Τα κίνητρα
Στο πλαίσιο αυτού, εισάγονται τέσσερις κατηγορίες κινήτρων για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων. Πρόκειται συγκεκριμένα για τις εξής:

1. Χωροθέτηση
Για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, το ΥΠΑΝ θα μπορεί, ύστερα από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), να καταρτίζει Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) επί καταρχήν ενιαίων εκτάσεων.

2. Φορολογία
Οι επενδύσεις, που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί, με απόφαση ΔΕΣΕ, να λάβουν διαζευκτικά:

α) φορολογική απαλλαγή
Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε 15 φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου ή

β) επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης.

3. Ταχεία αδειοδότηση
Για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας ή έγκρισης για την εκτέλεση των έργων, την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικής επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των χωροταξικών αδειών, ορίζεται προθεσμία 45 ημερολογιακών ημερών.

4. Ενίσχυση δαπανών
Για τις στρατηγικές επενδύσεις μπορεί, με απόφαση της ΔΕΣΕ, να παρέχονται ενισχύσεις με τη μορφή επιχορήγησης, οι οποίες συνίστανται στην παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζονται ως ποσοστό επ’ αυτών. Οι ενισχυόμενες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:
α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, καθώς και για την παροχή εύλογων προσαρμογών. Η ενίσχυση, αθροιζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας επένδυσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ, ανά επενδυτικό σχέδιο.
β) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον το έργο αφορά σε βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη ή μελέτες σκοπιμότητας. Η ενίσχυση, αθροιζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας της επένδυσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει για έργα που αφορούν, κυρίως, βα) στη βιομηχανική έρευνα τα 20 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, ββ) σε πειραματική ανάπτυξη τα 15 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και βγ) σε μελέτες σκοπιμότητας και προετοιμασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων τα 7,5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.