Εκκίνηση από την αρχή του χρόνου για τα έργα του ταμείου ανάκαμψης προκειμένου να μη χαθεί χρόνος και πιθανόν χρήμα από την υλοποίηση του προγράμματος.

Το υπουργείο Οικονομικών και τα συναρμόδια υπουργεία θα ξεκινήσουν άμεσα από την αρχή του χρόνου μια σειρά έργων τα οποία θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και η υλοποίησή τους θα ξεκινήσει με εθνικούς πόρους.

Τα έργα αυτά έχουν ήδη συζητηθεί με την Ε.Ε. και θεωρούνται συμβατά με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ανάμεσά τους θα είναι τα 200 πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, προγράμματα αναδάσωσης, προγράμματα αποκατάστασης εδαφών σε λιγνιτικές περιοχές, δράσεις που σχετίζονται με την τηλεκπαίδευση, πολλά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ.ά.

Επίσης θα μπει και ο επόμενος κύκλος του προγράμματος Εξοικονομώ και Αυτονομώ που θα προχωρήσει εντός της άνοιξης του 2021.

Με την κίνηση αυτή η Ελλάδα προηγείται ακόμη και του κανονισμού του Ταμείου που επιτρέπει μεν την εκκίνηση έργων πριν εγκριθούν τα εθνικά προγράμματα ανάκαμψης αλλά από τον Φεβρουάριο του 2021.

Η πρόωρη εκκίνηση των έργων αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει γρήγορα η εφαρμογή του Σχεδίου, ώστε να αρχίσουν να επιτυγχάνονται οι αναπτυξιακοί και δημοσιονομικοί στόχοι του επομένου έτους, πριν την έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης που αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Τεχνική προετοιμασία

Στο πλαίσιο της τεχνικής προετοιμασίας από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα πραγματοποιήθηκαν 45 συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο.

Σε πολιτικό επίπεδο έγιναν 11 συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν τα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής για την προετοιμασία του Σχεδίου και οι αρμόδιοι ανά τομέα υπουργοί, για επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις, έργα και προγράμματα που αφορούν ενέργεια & περιβάλλον, ψηφιακό μετασχηματισμό, υγεία, φορολογία, εργασία, υποδομές, έρευνα και ανάπτυξη, πολιτική προστασία και άρδευση.

Επίσης, έγιναν 34 τεχνικές συναντήσεις για την εξειδίκευση των προτεινόμενων έργων και προγραμμάτων των ανωτέρω τομέων. Στις αρχές του Ιανουαρίου θα προχωρήσουν οι πολιτικές συναντήσεις στους υπόλοιπους τομείς δράσεις του Ταμείου, με συμμετοχή και των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών.

Τέλος, ξεκίνησε ήδη η συνεργασία με την European Investment Bank (ΕΙΒ) μετά από πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Θόδωρου Σκυλακάκη και ανταλλαγή επιστολών με τον Dr. Werner Hoyer, πρόεδρο της EΙΒ.

«Στην προετοιμασία του Σχεδίου αξιοποιούμε τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και των κοινωνικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να έχουμε έγκαιρα καταθέσει ένα ποιοτικό και ρεαλιστικό Σχέδιο Ανάκαμψης της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς εντός του πρώτου τριμήνου του 2021» τόνισε χθες ο επικεφαλής της προσπάθειας αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης.

Οι εποπτικές αρχές

Σε ό,τι αφορά τις αρχές που θα ελέγχουν, εγκρίνουν και υλοποιούν τα έργα του προγράμματος μετά τον ορισμό της Διοικούσας Επιτροπής που εποπτεύει την προετοιμασία του Σχεδίου, που αποτελείται από τους κ. Θ. Σκυλακάκη, αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, κ. Α. Σκέρτσο, υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Δ. Σκάλκο, γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, κ. Α. Πατέλη, οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού και κ. Μ. Αργυρού, πρόεδρο του ΣΟΕ και τον ορισμό του κ. Ν. Μαντζούφα ως διοικητή της σχετικής Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, προχωρά τώρα με ταχύτητα:

(α) η στελέχωση της Υπηρεσίας, όπου ήδη για τις κατ’ ελάχιστον 21 θέσεις που θα προέρχονται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουν κατατεθεί 117 αιτήσεις από υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στελέχη του Δημοσίου,

(β) οι διαδικασίες για την πρόσληψη του ανεξάρτητου συμβούλου που θα αξιολογήσει το εύλογο κόστος των έργων και προγραμμάτων και του συμβούλου που θα συνδράμει στην προετοιμασία του τελικού Σχεδίου και (γ) η διαδικασία για την επιλογή των γραφείων που θα φιλοξενήσουν την νέα Υπηρεσία, ώστε να ξεκινήσει τη λειτουργία της εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιανουαρίου.