Μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου θα έχουν περιθώριο όσοι υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 και κρίθηκαν επιλέξιμοι, να υποβάλουν και τις τελικές αιτήσεις για την αποδοχή των ενισχύσεων που τους αναλογούν.

Στη σχετική εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ χθες υπάρχει ειδική μέριμνα για μεγαλύτερες ελάχιστες ενισχύσεις από 2.000 € έως και 4.000 € ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων για τις επιχειρήσεις εστίασης, πολιτισμού, αθλητισμού και ψυχαγωγίας, που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία

Συγκεκριμένα, εγκύκλιος τονίζει ότι: Για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 5.11.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο Παράρτημα !V, (εννοεί τη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ του Απριλίου) που αφορά ενισχύσεις, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 5η.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα !V, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 5.11.2020:

  • 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν έως πέντε εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Νοεμβρίου 2020.
  • 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πέντε εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Νοεμβρίου 2020.
Ασπίδα

Τέλος, σε ό,τι αφορά την προϋπόθεση τήρησης των θέσεων εργασίας, τονίζεται πως η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Νοεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος Εργάνη.

Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος Εργάνη, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.