Αυξήσεις έως και πάνω από 200 ευρώ στον ΕΝΦΙΑ για 946.671 φορολογουμένους, που αντιπροσωπεύουν το 15% του συνόλου των ιδιοκτητών ακινήτων, θα αποτυπώνουν τα εκκαθαριστικά που θα σταλούν στους υπόχρεους τον Σεπτέμβριο.

Το αποτέλεσμα αυτό θα προκύψει από τις αναπροσαρμογές στις αντικειμενικές αξίες και τις παρεμβάσεις σε παραμέτρους υπολογισμού του κύριου και του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, που αποφάσισε και νομοθέτησε το υπουργείο Οικονομικών τον Ιούνιο. Από τους υπόλοιπους υπόχρεους ιδιοκτήτες, 3.995.181 (το 62% του συνόλου) θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ ίδιο με πέρυσι, ενώ άλλοι 1.470.962 (το 23% των υπόχρεων) θα πληρώσουν μειωμένο σε σύγκριση με πέρυσι.

Αναπροσαρμογή

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών είχε ήδη δεσμευτεί από το 2017 στους εκπροσώπους των δανειστών ότι ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιζόταν από το 2018 με βάση τις νέες αναπροσαρμοσμένες αντικειμενικές αξίες. Ομως, στην πορεία διαπιστώθηκε ότι η υλοποίηση της δέσμευσης αυτής θα οδηγούσε σε σημαντική αύξηση του κύριου ΕΝΦΙΑ σε πάρα πολλές «λαϊκές» περιοχές, όπου κατοικούν εκατομμύρια φορολογούμενοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και όπου οι αντικειμενικές τιμές ζώνης, προ της αναπροσαρμογής, κυμαίνονταν στα χαμηλά επίπεδα των 500 έως 1.000 ευρώ ανά τ.μ. και μετά την αναπροσαρμογή θα ανέβαιναν σε επίπεδα μεταξύ 550 και 1.050 ευρώ.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι προέκυπταν σημαντικές αυξήσεις στον κύριο ΕΝΦΙΑ επειδή οι αποφασισθείσες αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών ζώνης θα προκαλούσαν τη μετάβαση πολλών φορολογουμένων:

* Από το 1ο κλιμάκιο υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ, το οποίο κάλυπτε τιμές ζώνης έως 500 ευρώ ανά τ.μ. και στο οποίο αντιστοιχεί βασικός συντελεστής κύριου ΕΝΦΙΑ 2 ευρώ ανά τ.μ., στο 2ο κλιμάκιο, το οποίο κάλυπτε εύρος τιμών ζώνης από 501 έως 750 ευρώ ανά τ.μ. και στο οποίο αντιστοιχεί βασικός συντελεστής ΕΝΦΙΑ 2,8 ευρώ ανά τ.μ.

*  Από το 3ο κλιμάκιο υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ, το οποίο κάλυπτε ένα εύρος τιμών ζώνης από 751 έως 1.000 ευρώ ανά τ.μ. και στο οποίο αντιστοιχεί βασικός συντελεστής ΕΝΦΙΑ 2,9 ευρώ ανά τ.μ., στο 4ο κλιμάκιο, το οποίο κάλυπτε τιμές ζώνης από 1.001-1.500 ευρώ ανά τ.μ., και στο οποίο αντιστοιχεί βασικός συντελεστής ΕΝΦΙΑ 3,7 ευρώ ανά τ.μ.

Αντίβαρα…

Προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο ή ακόμη και να εκμηδενιστούν οι αυξήσεις αυτές, αποφασίστηκε να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις στα παραπάνω κλιμάκια υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ. Οι παρεμβάσεις αυτές, οι οποίες νομοθετήθηκαν τον Ιούνιο, προβλέπουν ότι:

* Το ανώτατο όριο του 1ου κλιμακίου, στο οποίο αντιστοιχεί συντελεστής κύριου ΕΝΦΙΑ 2 ευρώ ανά τ.μ. αυξήθηκε από 500 σε 550 ευρώ ανά τ.μ. και έτσι περιορίστηκε στα 551 έως 750 ευρώ ανά τ.μ. το εύρος των τιμών ζώνης που καλύπτει το 2ο κλιμάκιο, στο οποίο ισχύει συντελεστής 2,8 ευρώ ανά τ.μ. Ετσι, όσοι φορολογούμενοι κατοικούν σε «λαϊκές» περιοχές, στις οποίες οι τιμές ζώνης των ακινήτων τους ανέρχονταν σε 500 ευρώ ανά τ.μ. και μετά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών έφθασαν τα 550 ευρώ ανά τ.μ. παρέμειναν στο 1ο κλιμάκιο υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα ο βασικός συντελεστής του φόρου αυτού να μην αυξηθεί από τα 2 στα 2,8 ευρώ ανά τ.μ. αλλά να διατηρηθεί στα 2 ευρώ ανά τ.μ.

* Το ανώτατο όριο του 3ου κλιμακίου, στο οποίο αντιστοιχεί συντελεστής κύριου ΕΝΦΙΑ 2,9 ευρώ ανά τ.μ., αυξήθηκε από 1.000 σε 1.050 ευρώ ανά τ.μ. και έτσι περιορίστηκε στα 1.051 έως 1.500 ευρώ ανά τ.μ. το εύρος των τιμών ζώνης που καλύπτει το 4ο κλιμάκιο, στο οποίο ισχύει συντελεστής 3,7 ευρώ ανά τ.μ. Ετσι, όσοι φορολογούμενοι κατοικούν σε «λαϊκές» περιοχές, στις οποίες οι τιμές ζώνης των ακινήτων τους ανέρχονταν σε 600-1.000 ευρώ ανά τ.μ. και μετά την αύξηση έφθασαν τα 1.050 ευρώ ανά τ.μ., παρέμειναν στο 3ο κλιμάκιο υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα ο βασικός συντελεστής του φόρου αυτού να μην αυξηθεί από τα 2,9 στα 3,7 ευρώ ανά τ.μ. αλλά να παραμείνει στα 2,9 ευρώ ανά τ.μ.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, μεγάλος αριθμός φορολογουμένων που θα υφίστατο επιβαρύνσεις γλιτώνει πλέον, είτε με μικρή αύξηση του ΕΝΦΙΑ είτε ακόμη και με μηδενική μεταβολή της τελικής επιβάρυνσης.

Συμπληρωματικός

Επιπλέον, τον περασμένο Ιούνιο αποφασίστηκε η αύξηση του αφορολόγητου ορίου του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από τις 200.000 στις 250.000 ευρώ. Με το μέτρο αυτό, απαλλάσσονται από το συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ μερικές χιλιάδες φορολογούμενοι με αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα) αντικειμενικής αξίας πάνω από 200.000 ευρώ και μέχρι 250.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται κατά 50 ευρώ οι επιβαρύνσεις για όσους φορολογουμένους κατέχουν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ.

Κερδίζουν – χάνουν

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις σε βασικές παραμέτρους υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, στα εκκαθαριστικά του φόρου του 2018, θα αποτυπώνονται οι ακόλουθες μεταβολές στα οφειλόμενα ποσά:

* 48.961 φορολογούμενοι (το 0,7% των υπόχρεων φυσικών προσώπων) θα επιβαρυνθούν με αύξηση του ΕΝΦΙΑ άνω των 200 ευρώ.

* 160.001 φορολογούμενοι (2,3% των υπόχρεων) θα επιβαρυνθούν με αύξηση από 50 έως 200 ευρώ.

* 737.709 φορολογούμενοι (12% των υπόχρεων) θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο έως 50 ευρώ.

* 3.995.181 φορολογούμενοι (62% των υπόχρεων) θα πληρώσουν τα ίδια με πέρυσι.

* 1.470.962 φορολογούμενοι (23% των υπόχρεων) θα πληρώσουν λιγότερα.

Αντίστοιχα στα εκκαθαριστικά που θα λάβουν τα νομικά πρόσωπα θα υπάρχει:

* Αύξηση του ΕΝΦΙΑ άνω των 50 ευρώ στο 9%.

* Αύξηση του ΕΝΦΙΑ έως 50 ευρώ στο 5%.

* Καμία μεταβολή του ΕΝΦΙΑ στο 25%.

* Μείωση του ΕΝΦΙΑ στο 61%.

Σημειώνεται ότι ο ΕΝΦΙΑ του 2018 θα πρέπει να εξοφληθεί από τους υπόχρεους φορολογουμένους σε 5 μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων έως το τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους και η τελευταία έως το τέλος Ιανουαρίου του 2019.

Δείτε τους νέους συντελεστές υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ αλλά και αναλυτικά παραδείγματα στο ένθετο Οικονομία που  κυκλοφορεί με την έντυπη εκδοσή του Ελεύθερου Τύπου τη Κυριακής