Εγγυημένη εργασία και με μισθούς που ανάλογα με τις δεξιότητες των εργαζομένων κινούνται πιο πάνω από τα μέσα επίπεδα της αγοράς, παρέχουν 39 επαγγέλματα στα οποία η διάγνωση που έγινε βάσει επιστημονικής έρευνας έδειξε ότι είναι τα πιο δυναμικά στην αγορά εργασίας με κριτήριο τις αποδοχές που προσφέρουν και την ζήτηση απασχόλησης που καταγράφεται από τις επιχειρήσεις.

Είναι δηλαδή επαγγέλματα που δεν σε αφήνουν ποτέ άνεργο!

Οι καθαροί «διάμεσοι» μισθοί στα εν λόγω επαγγέλματα κυμαίνονται κατά μέσο όρο μεταξύ 650 ευρώ και 2.700 ευρώ τον μήνα μετά τις κρατήσεις και τον φόρο.

Υψηλότερες αμοιβές

«Διάμεσος μισθός» σημαίνει ότι οι μισοί εργαζόμενοι του αντίστοιχου επαγγελματικού κλάδου έχουν υψηλότερες αμοιβές από τους άλλους μισούς που κινούνται χαμηλότερα από τον διάμεσο μισθό. Τα 1.200 ευρώ δηλαδή ενός διάμεσου μισθού, σημαίνουν ότι υπάρχουν και αμοιβές των 3.000 ευρώ, αλλά και των 1.000 ή 800 ευρώ.

Στην έρευνα που δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής καταγράφονται τα 39 επαγγέλματα στα οποία παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης, και το επίπεδο των αμοιβών είναι πάνω από τους συνήθεις μισθούς της αγοράς. Η έρευνα βασίζεται σε εξειδικευμένη επεξεργασία των δεδομένων της τελευταίας έκθεσης του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας που έγινε από αρμόδια στελέχη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

Στη λίστα των 39 επαγγελμάτων περιλαμβάνονται 20 που απαιτούν δεξιότητες και προσόντα μεσαίου επιπέδου και 19 που απαιτούν δεξιότητες και προσόντα συν γνώσεις υψηλού επιπέδου.

Στα 19 επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων περιλαμβάνονται τα διευθυντικά στελέχη, ελεγκτές πλοίων και αεροσκαφών, διοικητικά στελέχη, ηλεκτροτεχνολόγοι μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι, πανεπιστημιακοί, μαθηματικοί, αναλογιστές, προγραμματιστές λογισμικού κ.ά.

Τα εν λόγω επαγγέλματα θεωρούνται τα καλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας μια που συνδυάζουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων με καλούς μισθούς και εξασφαλισμένη απασχόληση.

Ο διάμεσος μισθός στα 19 υψηλών δεξιοτήτων επαγγέλματα είναι μεταξύ 1.200 ευρώ και 2.700 ευρώ καθαρά μετά τις κρατήσεις και τον φόρο.

Το κριτήριο των αμοιβών λειτουργεί συνδυαστικά με το δυναμισμό του κάθε επαγγέλματος, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσιεύουμε.

» Για παράδειγμα στα επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων:

  • Οι διευθυντές υπηρεσιών είναι και καλά αμειβόμενοι με διάμεσο μισθό 2.700 ευρώ καθαρά, αλλά και με υψηλή ζήτηση. Το ίδιο και οι ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών με διάμεσο μισθό 2.200 ευρώ και επίσης με υψηλή ζήτηση.
  • Οι γιατροί έχουν μεν καλό διάμεσο μισθό με 1.400 ευρώ καθαρά, αλλά η ζήτηση είναι μικρότερη στην κλίμακα του δυναμισμού του επαγγέλματος γιατί η αγορά μπορεί να ζητά 100 διευθυντές υπηρεσιών και 50 γιατρούς. Η εικόνα αυτή δεν είναι στατική και αλλάζει ανάλογα με το τι ζητά η αγορά. Μπορεί δηλαδή σε ένα χρόνο, να είναι πρώτα σε ζήτηση τα ιατρικά επαγγέλματα και πιο κάτω τα υπόλοιπα, οπότε οι θέσεις στη λίστα θα αλλάξουν.
  • Οι σχεδιαστές λογισμικού και εφαρμογών παίρνουν λιγότερα από τους γιατρούς και άλλους κλάδους καθώς έχουν διάμεσο μισθό 1.200 ευρώ, αλλά έχουν υψηλότερη ζήτηση.
  • Οι νομικοί έχουν ίδιο διάμεσο μισθό με τους σχεδιαστές λογισμικού δηλαδή 1.200 ευρώ καθαρά τον μήνα, με οριακά χαμηλότερη ζήτηση.
  • Το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ έχει μεν υψηλή ζήτηση αλλά με διάμεσο μισθό 1.500 ευρώ πιο κάτω δηλαδή από αυτά που παίρνουν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έχουν υψηλή ζήτηση με διάμεσο μισθό 2.000 ευρώ.

Με τα ίδια κριτήρια αξιολογούνται και τα 20 επαγγέλματα των μεσαίου επιπέδου δεξιοτήτων.

» Σύμφωνα με την έρευνα:

  • Οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας, (υπηρεσίες σεκιούριτι) είναι στην πρώτη θέση με διάμεσο μισθό στα 1.050 ευρώ και με υψηλή ζήτηση.
  • Οι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων έχουν μεν υψηλή ζήτηση, και άρα σίγουρη απασχόληση, αλλά ο διάμεσος μισθός είναι πιο κάτω από τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες ασφάλειας και πέφτει στα 900 ευρώ.
  • Οι κομμωτές και κομμώτριες έχουν μεν δυναμισμό ως επάγγελμα καθώς ο μηχανισμός διάγνωσης τους κατατάσσει στην υψηλή ζήτηση, αλλά ο διάμεσος μισθός πέφτει στα 650 ευρώ.
  • Οι υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών γενικά που μπορεί να είναι από τις υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων, μέχρι ρεσέψιονιστ ξενοδοχείων, εταιριών κ.λπ. έχουν μεν καλύτερες αμοιβές από τους κομμωτές με 800 ευρώ διάμεσο μισθό, αλλά από πλευράς ζήτησης είναι σε χαμηλότερο επίπεδο.

Ασφαλείς θέσεις εργασίας με καλούς μισθούς

Η ασφάλεια της θέσης και οι αμοιβές έχουν να κάνουν με τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά αλλά και τις δεξιότητες των εργαζομένων, δηλαδή τα τυπικά τους προσόντα, την επαγγελματική επάρκεια, την εργασιακή εμπειρία, τις γνώσεις του αντικειμένου κ.λπ.

Αν για παράδειγμα η έρευνα αφορούσε μόνον τα επαγγέλματα που δίνουν τους καλύτερους μισθούς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο του δυναμισμού της απασχόλησης, τότε τα συμπεράσματα θα ήταν διαφορετικά, καθώς μπορεί μεν ένα επάγγελμα να έχει υψηλό μισθό, αλλά η ζήτηση να είναι πτωτική που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος εκτίθεται σε κίνδυνο ανεργίας. Το κριτήριο των αμοιβών όμως σε συνδυασμό με τη ζήτηση δείχνει με ασφάλεια τις πραγματικές προοπτικές των συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων.

Ταυτότητα έρευνας

Η εξειδικευμένη αυτή έρευνα που χρησιμοποιεί πλήθος παραμέτρων για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την κατεύθυνση της αγοράς εργασίας και τις τάσεις της, πραγματοποιήθηκε από τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας και βασίστηκε στα στοιχεία της ετήσιας έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ. Η έρευνα πραγματοποιείται κάθε χρόνο και η τελευταία είναι με στοιχεία του 2020, ενώ για το 2021 θα δημοσιευτεί Μάρτιο-Απρίλιο του 2022.

Το ΕΙΕΑΔ αποτελεί τον επίσημο θεσμικό φορέα συμβουλευτικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας για θέματα απασχόλησης ενώ ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας είναι το σύγχρονο επιστημονικό εργαλείο ερευνών που αναδεικνύει και καταγράφει όχι μόνον το τι συμβαίνει σήμερα στην απασχόληση, αλλά τις μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς εργασίας.