Έως και 6 διαφορετικά «χαράτσια» -για τα εισοδήματα του 2018, την ακίνητη περιουσία του 2019 και τα οχήματα που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το 2020 – θα κληθούν να καταβάλουν από σήμερα έως και το τέλος του τρέχοντος έτους εκατομμύρια φορολογούμενοι.

Μέχρι σήμερα, 31 Ιουλίου, περίπου 3 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν καταβάλει στα δημόσια ταμεία την πρώτη δόση των φόρων που βεβαιώθηκαν από την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ακολουθούν άλλες δύο διμηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων πρέπει να εξοφληθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η δεύτερη έως το τέλος Νοεμβρίου 2018.

Επιπλέον, μέχρι σήμερα, πάνω από 250.000 εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν εξοφλήσει την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος και του τέλους επιτηδεύματος για τη χρήση του 2018. Επονται άλλες 5 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες λήγουν στα τέλη των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2019.

Έως το τέλος Σεπτεμβρίου, εξάλλου, περίπου 6,3 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν πληρώσει την πρώτη δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ENΦIA). Θα ακολουθήσουν άλλες 4 δόσεις, που λήγουν στα τέλη των μηνών Οκτωβρίου 2019, Νοεμβρίου 2019, Δεκεμβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2020.

Τέλος, εντός του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019, πάνω από 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων θα πρέπει να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2020.

Συνολικά, εντός του χρονικού διαστήματος από τον Ιούλιο έως και το τέλος του τρέχοντος έτους, εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και εκατοντάδες χιλιάδες νομικά πρόσωπα θα κληθούν να πληρώσουν: φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης για το φορολογικό έτος 2018, Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για το 2019 και τέλη κυκλοφορίας για το 2020. Τα συνολικά πληρωτέα ποσά των παραπάνω φόρων υπερβαίνουν τα 10,5 δισ. ευρώ.

Ταμείο…

Αναλυτικά, τα «χαράτσια» που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι έως το τέλος του τρέχοντος έτους είναι τα εξής:

1 Ο φόρος για τα εισοδήματα του 2018:

Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την εξόφληση της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018. Περίπου 3 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν κληθεί να καταβάλουν ως πρώτη δόση φόρου εισοδήματος ποσά συνολικού ύψους άνω των 650 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Σεπτεμβρίου (μέχρι τις 30/9) και η τρίτη δόση έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Νοεμβρίου (μέχρι 29/11). Το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος που πρέπει να πληρώσουν φέτος 3 εκατομμύρια φορολογούμενοι ανέρχεται σε 1,95 δισ. ευρώ.

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υπολογίζεται με ενιαία κλίμακα για εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην κλίμακα αυτή, οι πρώτες 20.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος φορολογούνται με 22%, οι επόμενες 10.000 ευρώ (το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ) με 29%, οι επόμενες 10.000 ευρώ (το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ) με 37% και το υπερβάλλον ποσό (το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τις 40.000 ευρώ) με 45%. Με την ίδια κλίμακα, αλλά αυτοτελώς, φορολογούνται τα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες. Για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και αγροτικές δραστηριότητες ασκούμενες από κατ’ επάγγελμα αγρότες ισχύει ετήσια έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ, η οποία κατοχυρώνεται πλέον μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί και δηλωθεί δαπάνες για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών συνολικού ύψους 10% – 18,75% επί του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος.

Αυτοτελώς, φορολογούνται και τα εισοδήματα από ακίνητα. Για τα εισοδήματα αυτά, ισχύει φορολογική κλίμακα με συντελεστές 15% για τις πρώτες 12.000 ευρώ, 35% για τις επόμενες 23.000 ευρώ (από τις 12.001 έως τις 35.000 ευρώ του συνολικού ετησίου εισοδήματος) και 45% για το υπερβάλλον ποσό (πάνω από τις 35.000 ευρώ).
Σήμερα, λήγει επίσης η προθεσμία εξόφλησης της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για πάνω από 250.000 νομικά πρόσωπα (εταιρίες κ.λπ.). Ακολουθούν άλλες 5 μηνιαίες δόσεις, ώστε ο φόρος να εξοφληθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2019. Το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος που πρέπει να καταβάλουν τα νομικά πρόσωπα έως τις 31-12-2019 υπερβαίνει τα 3,5 δισ. ευρώ.

2 Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2018:

Στα εκκαθαριστικά των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων περιλαμβάνεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%. Το συνολικό ποσό ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που θα κληθούν να πληρώσουν με τα φετινά εκκαθαριστικά τους οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα έτους 2018 μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ υπολογίζεται σε 1,172 δισ. ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής είναι το ίδιο με τους φόρου εισοδήματος, έτσι σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την εξόφληση της πρώτης δόσης της συγκεκριμένης εισφοράς.

3 Το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2018:

Με τα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες οφείλουν να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος από 500 έως 650 ευρώ. Η υποχρέωση καταβολής των συγκεκριμένων ποσών ισχύει ανεξαρτήτως του εάν ο υπόχρεος είχε κέρδη ή ζημιές κατά τη διάρκεια του 2018. Το συνολικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι αυτοί φθάνει τα 239 εκατ. ευρώ. Τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος συμβεβαιώνονται με τα ποσά του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, οπότε το χρονοδιάγραμμα τμηματικής αποπληρωμής τους είναι το ίδιο με του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Επίσης, με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος περισσότερα από 250.000 νομικά πρόσωπα καλούνται να καταβάλουν σε 6 μηνιαίες δόσεις, μαζί με το φόρο εισοδήματος, και το τέλος επιτηδεύματος 800-1.000 ευρώ για τη χρήση του 2018. Το συνολικό πληρωτέο ποσό του τέλους επιτηδεύματος των νομικών προσώπων ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ περίπου.

4 Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για Ι.Χ. αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, σκάφη αναψυχής, πισίνες και αεροσκάφη:

Οσοι φορολογούμενοι κατείχαν κατά τη διάρκεια του 2018 αυτοκίνητα Ι.Χ. με κινητήρες άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ενωση από το 2009 και μετά, σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 5 μέτρων, πισίνες και αεροσκάφη οφείλουν να πληρώσουν μαζί με τους προηγούμενους φόρους και το φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Για όσους κατείχαν επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. από 1.929 έως 2.500 κ.εκ. ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί του τεκμηρίου διαβίωσης κάθε αυτοκινήτου. Για όσους κατείχαν το 2018 επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. άνω των 2.500 κ.εκ., πισίνες, σκάφη αναψυχής και αεροσκάφη ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζεται με συντελεστή 13% επί του ισχύοντος κατά περίπτωση τεκμηρίου διαβίωσης. Το συνολικό ποσό που οφείλουν να καταβάλουν φέτος οι φορολογούμενοι αυτοί φθάνει τα 70 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης και αυτού του φόρου εκπνέει σήμερα, καθώς πρέπει να εξοφληθεί μαζί με το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

5 Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του 2019:

Το αργότερο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουν αναρτηθεί στους λογαριασμούς που έχουν στο σύστημα TAXISnet 7,35 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 50.000 εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα τα εκκαθαριστικά σημειώματα με τα ποσά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που πρέπει να καταβάλουν για το 2019. Από τους φορολογούμενους αυτούς περίπου 6,3 εκατομμύρια θα κληθούν να καταβάλουν περίπου 2,7 δισ. ευρώ για τον φετινό ΕΝΦΙΑ.

O ENΦΙΑ του 2019 θα υπολογιστεί με βάση τις αντικειμενικές τιμές αφετηρίας (τιμές ζώνης ανά τ.μ.) που τέθηκαν σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2018 και θα είναι μειωμένος κατά 10%-30% σε σύγκριση με τον ΕΝΦΙΑ που πληρώθηκε για το 2018. Θα πρέπει να εξοφληθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2019 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2020.

6 Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019:

Στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019 πάνω από 5 εκατομμύρια κάτοχοι αυτοκινήτων και δικύκλων θα κληθούν να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2020. Τα ποσά των τελών κυκλοφορίας κυμαίνονται από 22 έως 1.380 ευρώ για όλα τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ενωση μέχρι 31-10-2010, ενώ για όσα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν σε Ελλάδα ή Ε.Ε. από την 1η-11-2010 και μετά, τα ποσά των τελών υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο και κυμαίνονται από 0,9 έως 3,72 ευρώ ανά γραμμάριο εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα. Για τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης τα τέλη κυμαίνονται από 75 έως 1.490 ευρώ ανάλογα με το μικτό τους βάρος σε χιλιόγραμμα, ενώ για τα λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης τα ποσά των τελών κλιμακώνονται από 210 έως 510 ευρώ ανά όχημα, ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων καθημένων. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. μέχρι 31-10-2010 τα τέλη ανέρχονται σε 290 ευρώ, ενώ για όσα ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε Ελλάδα ή Ε.Ε. από την 1η-11-2010, τα τέλη υπολογίζονται και πάλι με βάση τις εκπομπές ρύπων. Για τα φορτηγά Δ.Χ. τα τέλη κυμαίνονται από 125 έως 1.460 ανά όχημα και ανάλογα με το μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα, ενώ για τα λεωφορεία Δ.Χ. (αστικά, υπεραστικά και τουριστικά), τα τέλη κλιμακώνονται ανάλογα με τις θέσεις καθημένων από 210 έως και 595 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των τελών που θα πρέπει να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων για το έτος 2020 ανέρχεται σε 1,176 δισ. ευρώ.