Τις νέες αντικειμενικές αξίες παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας πως η αναπροσαρμογή τους διορθώνει αδυναμίες, αδικίες, κενά και λάθη του παρελθόντος και διευρύνει τη φορολογητέα βάση.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κατά τα διεθνή πρότυπα και από πιστοποιημένους εκτιμητές.

Ο υπουργός οικονομικών ανέφερε ότι ο ΕΝΦΙΑ αναδιαμορφώνεται χωρίς να αυξάνεται το ποσό που θα αποφέρει. Οι όποιες αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες δεν θα μεταφραστούν αυτομάτως σε αύξηση του ΕΝΦΙΑ, του οποίου οι συντελεστές θα προσαρμοστούν.

«Συνεπώς δεν θα προκύψουν αυξήσεις για τη μεσαία τάξη, ακόμη και αν αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες», σημείωσε και πρόσθεσε πως θα εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης στη φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων.

Ο ΥΠΟΙΚ πρόσθεσε ότι ο νέος ΕΝΦΙΑ θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2022 και θα υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής σε περισσότερες από τις υφιστάμενες 6 δόσεις.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας ο νέος χάρτης των αντικειμενικών αξιών περιλαμβάνει 13.880 ζώνες, οδηγεί σε αυξήσεις σε περιοχές που έως τώρα υποφορολογούνταν, όπως σε τουριστικές περιοχές και περιοχές με έντονο οικιστικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τον υπουργό αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες έχουμε και στην Αττική, ιδίως σε περιοχές στα νότια.

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως στη Μύκονο υπάρχει ζώνη όπου η αντικειμενική αξία αυξάνεται πάνω από 200%, ωστόσο -όπως είπε- υπάρχουν και πολλές μειώσεις, ειδικότερα στην περιφέρεια και στην ηπειρωτική χώρα. «Με τον νέο χάρτη των αντικειμενικών αξιών η κάλυψη πληθυσμού διευρύνεται από το 85% στο 98%».

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, Χρήστος Τριαντόπουλος, τόνισε πως στο 55% του συνόλου των αντικειμενικών ζωνών παρουσιάζεται αύξηση, στο 21% μείωση, ενώ στο 24% του συνόλου οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες.

Συμπαρασύρονται 20 φόροι

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, οι μεταβολές στις αντικειμενικές – φορολογητέες αξίες των ακινήτων, που αποσκοπούν στην προσέγγισή τους με τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς, αναμένεται να προκαλέσουν, αντίστοιχα, μεταβολές σε 20 φόρους και τέλη που επιβάλλονται στην απόκτηση και τη χρήση ακινήτων. Οι φόροι αυτοί είναι:

Ο κύριος ΕΝΦΙΑ, ο οποίος επιβάλλεται με βάση κλίμακες βασικού ποσού φόρου ανά τ.μ. ακινήτου ανάλογα με το ύψος της τιμής ζώνης ανά τ.μ. που ισχύει στην περιοχή κάθε ακινήτου. Η ανοδική επίδραση που θα έχει ο καθορισμός των νέων αντικειμενικών τιμών στο ύψος του κύριου ΕΝΦΙΑ του 2022 σε πολλές περιοχές της χώρας θα επιδιωχθεί να μετριαστεί με παρεμβάσεις στις παραμέτρους υπολογισμού του, που θα έχουν ως στόχο οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων να μην επιβαρυνθούν με αυξημένο φόρο ή ακόμη και να πληρώσουν μειωμένο φόρο.

2 Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων, ο οποίος επιβάλλεται επί του αθροίσματος των φορολογητέων αξιών των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων εδαφικών εκτάσεων που κατέχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το άθροισμα αυτό υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Για το φόρο αυτό εξετάζεται η πλήρης κατάργηση, εφόσον διαπιστωθεί ότι στις περισσότερες από τις περιοχές όπου υπάρχουν ιδιοκτήτες που καταβάλλουν σήμερα το φόρο αυτό οι αυξήσεις στις αντικειμενικές τιμές είναι πολύ μεγάλες και προκαλούν υπέρμετρες αυξήσεις επιβαρύνσεων. Εναλλακτικά, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες δεν εκτοξεύουν στα ύψη τις επιβαρύνσεις από τον συγκεκριμένο φόρο, ο φόρος δεν θα καταργηθεί αλλά θα γίνουν παρεμβάσεις (π.χ. αύξηση αφορολογήτου πάνω από τα 250.000 ευρώ) ώστε να αποτραπούν τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις επιβαρύνσεων.

3 Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή.

4 Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία.

5 Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων.

6 Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων.

7 Ο φόρος διανομής ακινήτων.

8 Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰-0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.

9 Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).

10 Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.

11 Ο φόρος δωρεάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1%-10% για δωρεές προς συζύγους, τέκνα ή εγγόνια, με αφορολόγητο όριο 30.000 ευρώ και συντελεστές 5%-20% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς δευτέρου βαθμού και με αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ και συντελεστές 20% έως 40% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς και μη συγγενείς.

12 Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.

13 Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.

14 Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

15 Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κτισμάτων.

16 Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.

17 Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.

18 Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρίες ακινήτων.

19 Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων τα οποία προσδιορίζονται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φυσικών προσώπων.

20 Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.

ΟΙ NEEΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΕ 20 ΠΕΡΙΟΧΕΣ*(ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ.)
ΔΗΜΟΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΗΜΕΡΑ To 2022
ΚΗΦΙΣΙΑ 2.100 2.350 +11,90%
ΑΛΙΜΟΣ 1.300 1.500 +15,38%
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1.450 1.800 +24,14%
ΔΑΦΝΗ 1.200 1.600 +33,33%
ΝΙΚΑΙΑ 900 1.400 +55,56%
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1.650 1.850 +12,12%
ΜΑΡΟΥΣΙ 1.300 1.550 +19,23%
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 950 1.050 +10,53%
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 3.150 4.100 +30,16%
ΚΟΡΩΠΙ 950 1.100 +15,79%
ΓΛΥΦΑΔΑ 2.000 2.500 +25,00%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2.800 3.150 +12,50%
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.100 750 -31,82%
ΡΑΦΗΝΑ 1.800 1.250 -30,56%
ΠΕΡΑΜΑ/ΣΧΙΣΤΟ 750 550 -26,67%
ΠΕΝΤΕΛΗ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1.750 1.400 -20,00%
ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ 1.200 1.150 -4,17%
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 800 1.300 +60,00%
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 800 1.300 +60,00%
ΙΘΑΚΗ 800 1.300 +60,00%

(*) Οι τιμές έχουν ληφθεί ενδεικτικά από κάθε δήμο