Την… επιστροφή τους στα πάτρια εδάφη επιθυμούν 6 στους 10 Ελληνες του εξωτερικού, αν είναι δυνατόν ακόμα και μέσα στο επόμενο έτος, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το BrainReGain, μια πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργάνωση για τον επαγγελματικό επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού, που έχει ως στόχο τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών του εξωτερικού και της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Στην έρευνα, που συμμετείχαν 2.500 Ελληνες, εργαζόμενοι στο εξωτερικό, εκ των οποίων το 80% βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα 25-44 ετών, το 60% δήλωσε ότι επιθυμεί να επιστρέψει από αρκετά (34%) έως πάρα πολύ (26%). Μάλιστα, το 31% επιθυμεί να επιστρέψει μέσα σε έναν χρόνο, το 24,4% σε δύο έως 4 έτη, ενώ το 24% με τη συνταξιοδότηση. Αν και οι Ελληνες του εξωτερικού θεωρούν ως το μεγαλύτερο εμπόδιο τους χαμηλούς μισθούς (26%), το 72% επισήμανε ότι θα δεχόταν μείωση μισθού από 10% έως 30+% για να γυρίσει στη χώρα.

Ιδανική συνθήκη για το 60% των Ελλήνων είναι να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται για εταιρία του εξωτερικού με τηλεργασία. Σύμφωνα με το BrainRegrain, αυτή η διαδικασία είναι ιδανική για τη χώρα, καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομίας και σε κάποιο βαθμό στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ενώ δεν λειτουργεί αρνητικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Κίνητρα

Από την πλευρά των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και έλαβαν μέρος στην έρευνα, το 83% δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε προσλήψεις τους επόμενους 12 μήνες. Σε ερώτηση σχετικά με το ενδιαφέρον να καλύψει θέσεις εργασίας προσλαμβάνοντας Ελληνες του εξωτερικού, το 37,2% απάντησε «αρκετά», το 24,4% «σε μεγάλο βαθμό» και το 11% «σε πολύ μεγάλο βαθμό». Μάλιστα, το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί κατά 33% τα τελευταία 2 χρόνια, ενώ το 51% των επιχειρήσεων είναι διατεθειμένο να προσφέρει ειδικά και πολλαπλά κίνητρα για προσέλκυση Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό, όπως bonus, υψηλότερες πάγιες αποδοχές, πακέτα μετεγκατάστασης κ.λπ. Αντίθετα, το 49% δεν είναι διατεθειμένο να προσφέρει ιδιαίτερα κίνητρα σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζομένους.

Πάντως, η συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών (88,8%) απαιτεί φυσική παρουσία στην εργασία.