Πρωτογενές έλλειμμα 1,47 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά περίπου 440 εκατ. ευρώ από το στόχο του Προϋπολογισμού, κατέγραψε τον Ιανουάριο ο Προϋπολογισμός, καθώς η παράταση του lockdown είχε ως αποτέλεσμα υστέρηση των εσόδων κατά 812 εκατ. ευρώ, η οποία αντισταθμίστηκε μόνο κατά ένα μέρος από τη συγκράτηση των δαπανών κατά 293 εκατ. ευρώ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, σχολιάζοντας την εκτέλεση του Προϋπολογισμού για το πρώτο μήνα του χρόνου, τόνισε ότι τα έσοδα από φόρους τον Ιανουάριο ανήλθαν σε 3.690 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 295 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

«Η μείωση αυτή οφείλεται στις επιπτώσεις του lockdown, που κράτησε περισσότερο από ό,τι είχε υπολογιστεί όταν καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός, αντανακλά εντούτοις τη διατήρηση μιας ικανοποιητικής κουλτούρας πληρωμών από την πλευρά των φορολογουμένων, που αποτελεί θετική παρακαταθήκη για τα δημόσια οικονομικά όταν στην επόμενη μέρα της πανδημίας ξεκινήσει η ανάκαμψη της οικονομίας», τόνισε ο κ. Σκυλακάκης.

Αρμόδια πηγή του Γενικού Λογιστηρίου τόνιζε ότι, παρά την παράταση του lockdown, χρονικά ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου δεν έχει αλλάξει και ο χρονικός ορίζοντας για την ύπαρξη μέτρων στήριξης είναι μέχρι το τέλος Απριλίου και ίσως και τις πρώτες μέρες του Μαΐου.

Η ίδια πηγή τόνιζε ότι διατηρείται η πρόβλεψη για ανάπτυξη από το δεύτερο τρίμηνο του χρόνου, δεδομένου ότι την ίδια περίοδο του 2020 είχαν 1,5 μήνα σκληρό lockdown της οικονομίας και στη συνέχεια μηδενικό τουρισμό.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού για τον Ιανουάριο , το ύψος των καθαρών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθε σε 3.848 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 812 εκατ. ευρώ ή 17,4% έναντι της εκτίμησης για το έτος 2021 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα από φόρους, καθώς και από το ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.122 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 803 εκατ. ευρώ ή 16,3% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3.690 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 295 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Η μείωση αυτή, που είναι αποτέλεσμα του δεύτερου κύματος της πανδημίας, αναμενόταν, όπως είχε αναφερθεί στα δελτία εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 274 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 9 εκατ. ευρώ από το στόχο (265 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 145 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 615 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

5,4 δισ.. ευρώ οι δαπάνες

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2021 ανήλθαν στα 5.409 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 342 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5.751 εκατ. ευρώ).

Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος των υπό κατανομή πιστώσεων που επρόκειτο να μεταφερθούν στην κατηγορία των μεταβιβάσεων εντός του Ιανουαρίου, τελικά δεν μεταφέρθηκαν, διότι υπήρξε μεταγενέστερη του Προϋπολογισμού απόφαση να εξυπηρετηθεί μερικώς το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής και από πόρους του ΠΔΕ.

Οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 539 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων.

Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε αντίρροπα σε σχέση με τον Τακτικό Προϋπολογισμό, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το στόχο κατά 597 εκατ. ευρώ (πληρωμές 927 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 330 εκατ. ευρώ).

Μέτρα στήριξης

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για τον μήνα Ιανουάριο έχει ως εξής:

* η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού (μισθωτών) ύψους 386 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το υπουργείο Εργασίας,

* η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 167 εκατ. ευρώ και 740 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

* η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 19 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες κατά 728 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο σκέλος του ΠΔΕ κατά 693 εκατ. ευρώ, λόγω του προαναφερόμενου μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Τέλος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού έφτασε το 1.561 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1.091εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021και ελλείμματος.