Η αξιοποίηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η επαναφορά του χρέους σε πτωτική πορεία τα επόμενα χρόνια είναι οι τρεις παράγοντες που θα οδηγούσαν σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από τον οίκο Fitch, που έχει στην Ελλάδα στην κατηγορία «ΒΒ».

Σε ειδική έκθεση για την Ελλάδα επιβεβαιώνει ότι το ελληνικό χρέος παραμένει βιώσιμο παρά το μεγάλο ύψος του, καθώς έχει χαμηλές χρηματοδοτικές ανάγκες, μεγάλη διάρκεια «ωρίμανσης», η Ελλάδα διαθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και οι αγορές αναχρηματοδοτούν το ελληνικό χρέος με χαμηλά επιτόκια

Οπως τονίζεται, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας έναντι του ΑΕΠ αυξήθηκε στο 207% στα τέλη του 2020, από 181% το 2019, ως αποτέλεσμα του σοβαρού σοκ στα δημόσια οικονομικά της χώρας που προκλήθηκε από την πανδημία. Ο οίκος αναμένει ότι ο δείκτης χρέους θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο φέτος, προτού μειωθεί στο 193% έως το 2022.

Εξυπηρέτηση

Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους είναι χαμηλό, όπως τονίζει, και προβλέπει ότι ο λόγος των πληρωμών τόκων προς έσοδα τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι μεταξύ των χαμηλότερων στις χώρες με κατηγορία αξιολόγησης «BB». Προβλέπει, επίσης, ότι οι ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης (GFN) θα κορυφωθούν το 2022/2023 και στη συνέχεια θα παραμείνουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ σε 10ετή ορίζοντα. Ενα εναλλακτικό σενάριο με υψηλότερα πρωτογενή ελλείμματα θα οδηγούσε σε αύξηση του λόγου GFN/ΑΕΠ με την πάροδο του χρόνου.

Οι προϋποθέσεις

Η Fitch θα μπορούσε να αναβαθμίσει το rating της Ελλάδας εάν το δημόσιο χρέος επανέλθει σε σταθερή πτωτική πορεία από το 2021. Η συνεχιζόμενη χρηματοοικονομική ευελιξία είναι ένα σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση των κινδύνων από το υψηλότερο χρέος, αλλά έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην εκτίμησή της και δεν οδηγεί από μόνη του σε θετική κίνηση αξιολόγησης, όπως εξηγεί ο οίκος.

Εάν η εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης της Ε.Ε. και περαιτέρω μεταρρυθμίσεις οδηγήσουν σε βελτίωση της αξιολόγησης του οίκου για τη μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας, αυτό θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αναβάθμιση της αξιολόγησης, όπως επισημαίνει. Περαιτέρω πρόοδος στη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών, μετά την ολοκλήρωση των περαιτέρω τιτλοποιήσεων, και οι χαμηλότερες χρεώσεις απομείωσης είναι επίσης ένας παράγοντας που θα οδηγήσει σε αναβάθμιση.

Επιτάχυνση

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, ο οίκος αναμένει σημαντική οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα από το β’ εξάμηνο. Το πραγματικό ΑΕΠ θα αρχίσει να ανακάμπτει έντονα από το τρέχον τρίμηνο, αν και το αδύναμο αποτέλεσμα μεταφοράς από το 2020 και οι περιορισμοί κοινωνικής αποστασιοποίησης σημαίνουν ότι οι προβλέψεις για αύξηση του ΑΕΠ φέτος θα περιοριστούν σε ανάπτυξη της τάξης του 3,0%.

Ο οίκος αναμένει πως η αύξηση του ΑΕΠ θα επιταχυνθεί στο 7,6% το 2022 με μια ισχυρότερη μεταφορά και την ώθηση από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε., προτού επιβραδυνθεί μεσοπρόθεσμα στο 1%, καθώς το κενό παραγωγής θα εξαλειφθεί και τα οφέλη των κονδυλίων της Ε.Ε. θα σταματήσουν. Η πρόβλεψη της οικονομικής ανάκαμψης για τα επόμενα δύο χρόνια θα οδηγήσει σε μείωση του ελλείμματος στο 8,5% του ΑΕΠ το 2021 και στο 3,8% το 2022.

 5 δισ. ευρώ από ΕΤΕπ για επενδύσεις του «Ελλάδα 2.0»

 Συμφωνία για τη χρηματοδότηση με 5 δισ. ευρώ μεγάλων επενδύσεων του ελληνικού σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» υπεγράφη σήμερα μεταξύ της ΕΤΕπ και του υπουργείου Οικονομικών.

Η ΕΤΕπ θα συμβάλει στον εντοπισμό επενδυτικών σχεδίων με κοινωνικό και οικονομικό όφελος, με σημεία αναφοράς την ενεργειακή και την ψηφιακή μετάβαση, δηλαδή τις δύο κατηγορίες επενδύσεων στις οποίες επιβάλλει η Ε.Ε. να διατεθεί το 57% των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικοί της ΕΤΕπ σε τεχνικά, χρηματοοικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα θα εντοπίσουν έργα υψηλού αντίκτυπου, τομείς προτεραιότητας και αποτελεσματικές χρηματοοικονομικές δομές, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση της νέας ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής και δανειοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα.

Η νέα αυτή συμφωνία, που υπεγράφη σήμερα από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη και τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Christian Kettel Thomsen, παρουσία του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμφωνεί να βοηθήσει κράτος της Ευρώπης στην εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.