Νεοφυείς επιχειρήσεις, με νομική μορφή μονοπρόσωπη ΙΚΕ ή ΕΠΕ, μπορούν να εγγραφούν, πλέον, στο «Elevate Greece».

Κι αυτό, αφού χθες οι αρμόδιοι υφυπουργοί Ανάπτυξης και Οικονομικών, κ.κ. Χρίστος Δήμας (φωτο) και Απόστολος Βεσυρόπουλος, υπέγραψαν την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), που αφορά στη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, στις προϋποθέσεις και στα κριτήρια εγγραφής – διαγραφής.

Πρόσθετα, με την τροποποίηση της ΚΥΑ επιταχύνεται η διαδικασία υποβολής και ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών.

Οι παραπάνω αλλαγές έγιναν λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία υποβολών και αξιολογήσεων από τους πρώτους δύο μήνες λειτουργίας του Μητρώου και από την πρόσφατη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ).

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο κ. Δήμας προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” αποτελεί ένα εγχείρημα της Πολιτείας με στόχο την ενίσχυση, την οργάνωση και εξωστρέφεια του εγχώριου οικοσυστήματος της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Μετά το πρώτο δίμηνο λειτουργίας, αποκτήσαμε δεδομένα και εμπειρία και προχωρήσαμε σε αποφασιστικές κινήσεις που θα διευκολύνουν τις υποψήφιες νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και το έργο των αξιολογητών.

Καθώς σύντομα θα ανακοινώσουμε με τον συναρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη νέα πρόσκληση μέσω του ΕΣΠΑ που θα απευθύνεται στις εγγεγραμμένες και μόνο νεοφυείς επιχειρήσεις, καλούμε τους υποψήφιους να προχωρήσουν στην οριστική υποβολή των αιτήσεων, πάντα όμως με τη δέουσα προσοχή».