Πέντε προς ένα… ήταν η αναλογία των ιδρύσεων, έναντι των «λουκέτων» που έβαλαν οι επιχειρήσεις στην Αττική, το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2021, σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) για τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Ειδικότερα, συστάθηκαν 13.984 επιχειρήσεις, ενώ 2.684 διέκοψαν τη λειτουργία τους.

Σε επίπεδο νομικής μορφής, «πρωταθλήτριες» εννιαμήνου αναδείχθηκαν οι ΙΚΕ, γνωστές και ως εταιρίες του ενός ευρώ, με 4.975 ιδρύσεις. Ακολούθησαν οι ατομικές (4.694), Ε.Ε. (1.982), Ο.Ε. (1.335), Α.Ε. (667), ΕΠΕ (165), αστικές (121), κοινοπραξίες (36) και ενεργειακής κοινότητας (9). Αντίστοιχα, διαγράφηκαν 725 ατομικές, 570 ΙΚΕ, 505 Ο.Ε., 314 Ε.Ε., 280 ΕΠΕ, 218 Α.Ε., 42 αστικές, 25 κοινοπραξίες και 2 ΣυνΠΕ.

Ακτινογραφία

Οι 13.984 επιχειρήσεις που εγγράφηκαν στα έξι επιμελητήρια του Λεκανοπεδίου αφορούν σε διάφορους κλάδους, διαθέτοντας πλήθος διαφορετικών ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας). Η δεκάδα με τις πιο δημοφιλείς επιλογές διαμορφώνεται ως εξής: 1.833 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, 1.175 εστίασης, 1.150 χονδρικού εμπορίου, 1.079 διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, 788 παροχής συμβουλών διαχείρισης, 552 παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και κλιματισμού, 522 εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, 537 κατασκευές κτιρίων, 469 προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών & παροχής συμβουλών και 402 παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

Αντίστοιχα, οι 2.684 επιχειρήσεις που διεγράφησαν ήταν διαφόρων δραστηριοτήτων. Οι περισσότερες (398 επιχειρήσεις) προέρχονταν από τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 329 ήταν επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, 94 παροχής προσωπικών υπηρεσιών, 91 παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και κλιματισμού, 87 κατασκευής κτιρίων, 77 παροχής συμβουλών διαχείρισης, 74 εκπαίδευσης, 72 διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και 70 χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Θετικό ισοζύγιο

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν στο Δ.Σ. του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (ΠΕΣΑ) από τον πρόεδρό του, Βασίλη Κορκίδη, με τον ίδιο να υπογραμμίζει: «Εν μέσω πανδημίας, οι Ελληνες επιχειρηματίες προχωρούν στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με δεδομένη τη σημαντική αύξηση των νέων επιχειρήσεων που δημιουργούνται, είναι βέβαιο ότι θα κλείσει η χρονιά με θετικό πρόσημο για την επιχειρηματικότητα στην Αττική».

Ανατιμήσεις

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, καταγράφηκε ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις στην ελληνική αγορά από την «εισαγόμενη» ανατίμηση των πρώτων υλών, αλλά και γενικότερα των αγαθών, εξαιτίας των στρεβλώσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπου τα κόστη διαμετακόμισης, κυρίως στα εμπορευματοκιβώτια, βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Επίσης, εκφράστηκε και ο προβληματισμός για το ενεργειακό κόστος και τη διαμόρφωση των τιμών, που αναμένεται να επηρεάσουν σε όλο του το εύρος τον μεταποιητικό τομέα, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, επισημάνθηκε ως ιδιαίτερα ενθαρρυντική η προσπάθεια μιας κοινή προσέγγισης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη σχηματοποίηση μιας ευρωπαϊκής εργαλειοθήκης πολιτικών ώστε να υπάρξει συντονισμός στα εθνικά μέτρα για άμεση αντίδραση στις κατακόρυφες αυξήσεις τιμών.