Στα 13,08 δισ. φτάνει το έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, αυξημένο κατά 402 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2020, λόγω της μεταχρονολόγησης της έναρξης των πληρωμών για το φόρο εισοδήματος από τον Ιούλιο στον Αύγουστο, αλλά και των συνεχιζόμενων μέτρων στήριξης της οικονομίας.

Η διαφορά της παράτασης των φορολογικών δηλώσεων και κατά συνέπεια και της πληρωμής της πρώτης δόσης από το φόρο εισοδήματος, αλλά και η συνέχιση των μέτρων στήριξης της οικονομίας απέναντι στις συνέπειες της πανδημίας φαίνονται περισσότερο στο αποτέλεσμα του Τακτικού Προϋπολογισμού. Με βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, το ταμειακό έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού φτάνει στο τέλος του επτάμηνου τα 11,67 δισ. ευρώ και είναι μεγαλύτερο περίπου κατά 1,5 δισ. ευρώ από το ταμειακό έλλειμμα για το αντίστοιχο διάστημα του 2020, το οποίο έφτανε τα 10,135 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα έσοδα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου έφτασαν τα 24,11 δισ. ευρώ, έναντι 22,24 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2020. Οι δαπάνες έφτασαν στο τέλος του Ιουλίου τα 36 δισ. ευρώ, έναντι 32,43 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2020.

Το αποτέλεσμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (δηλαδή οι εισροές κοινοτικών πόρων έναντι των δαπανών που έγιναν) είναι βελτιωμένο επίσης κατά περίπου 450 εκατ. ευρώ, φτάνοντας το ίδιο διάστημα σε έλλειμμα 2,82 δισ. ευρώ, έναντι 3,26 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2020.

Οι πληρωμές τόκων, παρά την αύξηση του χρέους πάνω από το 200% του ΑΕΠ, ήταν χαμηλότερες στο επτάμηνο του 2021, έναντι του 2020, κυρίως λόγω της μείωσης των επιτοκίων δανεισμού για τα ομόλογα, αλλά και του δανεισμού του Δημοσίου με αρνητικά επιτόκια μέσω εντόκων γραμματίων του Δημοσίου. Ειδικότερα στο σύνολό τους οι τόκοι που αποπλήρωσε το Ελληνικό Δημόσιο το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου έφτασαν τα 4,4 δισ. ευρώ, έναντι 4,67 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2020. Πάντως οι τόκοι που πληρώθηκαν για έντοκα γραμμάτια για το εν λόγω διάστημα μειώθηκαν από τα 16 εκατ. ευρώ το 2020 στα 3 εκατ. ευρώ το 2021. Αντιστοίχως οι τόκοι που πληρώθηκαν για ομόλογα του Δημοσίου (λόγω των θετικών ακόμη επιτοκίων) ήταν ελάχιστα αυξημένοι, φτάνοντας τα 2,1 δισ. ευρώ φέτος, έναντι 1,89 δισ. ευρώ πέρσι. Τη μεγάλη διαφορά έκαναν ο δανεισμός μέσω των ειδικών κοινοτικών πρωτοβουλιών (π.χ. το πρόγραμμα SURE για τη στήριξη της απασχόλησης) και της ΕΤΕπ, με το σύνολο των τόκων να μειώνεται στα 2,3 δισ. ευρώ, από 2,77 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2020. Ο υπολογισμός γίνεται χωρίς να περιληφθούν και οι εκδόσεις που κάνει το Δημόσιο μέσω ανταλλαγής παλαιών με νέα ομόλογα με στόχο την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων.

Το πρωτογενές έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού έφτασε τα 10,08 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένο κατά 1,36 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2020, όταν το πρωτογενές έλλειμμα έφτανε τα 8,72 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, σε επίπεδο μήνα, για τον Ιούλιο το ταμειακό αποτέλεσμα της Κεντρικής Κυβέρνησης κατέγραψε πλεόνασμα 212 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,76 δισ. ευρώ, δείγμα ότι παρά τις μεγάλες δαπάνες για μέτρα στήριξης αλλά και την απώλεια εσόδων που είχε το Δημόσιο από το lockdown της οικονομίας τους πρώτους πέντε μήνες του χρόνου, μετά το άνοιγμα της αγοράς τον Ιούνιο, τα δημόσια οικονομικά έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν.