Ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ, για το 2020, ανήλθε σε €132,9 εκατ., έναντι €149,2 εκατ. της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση ποσού €16,3 εκατ. (-10,9%).

H μείωση οφείλεται κυρίως στη σημαντική υποχώρηση των εσόδων, λόγω της πανδημίας, στον τομέα κρουαζιέρας κατά €10,5 εκατ. (-84%) και ακτοπλοΐας κατά €3 εκατ. (-26,4%) αντίστοιχα, καθώς και στον τομέα διακίνησης αυτοκίνητων κατά €2,8 εκατ. (-20,3%).

Αύξηση σημειώθηκε στα έσοδα από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ κατά €0,7 εκατ., καθώς και στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής κατά €1,9 εκατ.

Τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 8,8% το 2020, σε €93,7 εκατ., έναντι €102,7 εκατ. της χρήσης 2019, παρά το γεγονός ότι οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρέμειναν αμετάβλητα στα €58 εκατ.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €26,4 εκατ. (-25%). Η εταιρία θα καταβάλει €4,8 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για το 2020, από €5,4 εκατ. το 2019. Τα διαθέσιμα σημείωσαν αύξηση κατά €4,7 εκατ., στα €111,4 εκατ., ενώ μειώθηκε ο τραπεζικός δανεισμός κατά €6 εκατ. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,40.

Στις 31/12/2020 ο ΟΛΠ είχε δανεισμό 117 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 111,5 εκατ. ευρώ, επομένως ο καθαρός δανεισμός είναι πολύ μικρός.

Παρά την πανδημία οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν πολύ καλές, επιτρέποντας την αποπληρωμή δόσεων δανείου, επενδύσεις ενώ παράλληλα αύξησαν τα ταμειακά διαθέσιμα.

Τα ίδια κεφάλαια ήταν στα 246 εκατ. ευρώ.

Υψηλές προκρατήσεις (616 έως την 30ή Ιανουαρίου) είχε για τη φετινή σεζόν κρουαζιέρας ο ΟΛΠ.

Ωστόσο, θεωρείται πολύ απίθανο, σύμφωνα με την έκθεση διοίκησης, ο παραπάνω αριθμός να υλοποιηθεί καθώς οι φορείς εκμετάλλευσης κρουαζιέρας έχουν αρχίσει να αναβάλουν την εκκίνηση των δρομολογίων τους για τα μέσα του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, «λόγω της πανδημίας, ένας σημαντικός αριθμός φορέων κρουαζιέρας έχει ήδη προγραμματίσει, εκ νέου, τις κρουαζιέρες για τον Ιούνιο του 2021 και είναι προφανές ότι το modus operandi του κλάδου, μεσοπρόθεσμα, θα επηρεαστεί ανάλογα με τις πολιτικές που εφαρμόζουν τα κράτη, σχετικά με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν το μέσο μέγεθος του πλοίου, τη μέγιστη χρήση της χωρητικότητα επιβατών, τις διαδικασίες επιβίβασης – αποβίβασης και τον αριθμό των φορέων κρουαζιέρας.

Επιπλέον, μέσα σε αυτές τις επιχειρηματικές συνθήκες, επηρεάζεται αρνητικά και η επιχειρησιακή βιωσιμότητα των ακτοπλοϊκών ναυτιλιακών εταιριών, η οποία μπορεί, ενδεχομένως, να επηρεάσει τον αριθμό των δρομολογίων πλοίων που προσφέρονται για το 2021, τις αφίξεις πλοίων και τους όγκους στο λιμάνι».

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021, ο OΛΠ είχε ενημερωθεί επισήμως για 111 κρουαζιέρες που αναβάλλονται ή ακυρώνονται έναντι των αρχικών κρατήσεων.

Ο Τερματικός Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων παρέμεινε πλήρως λειτουργικός καθ’ όλη τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν στην Ελλάδα (περίπου Μάρτιο έως Ιούνιο και Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο).

Η επιβράδυνση της οικονομίας και οι διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού επηρέασαν τους όγκους εγχωρίου φορτίου, που σημείωσαν μείωση 12,0%, παρά τους θετικούς όγκους εντός των δύο πρώτων μηνών του έτους.

Επιπλέον, λόγω της μείωσης της προσφοράς πλοίων από τους φορείς εκμετάλλευσης τακτικών γραμμών, την έλλειψη ισορροπίας στο εμπόριο και τα κενά δρομολόγια έχουν καταγραφεί ρεκόρ ναύλων σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και καθυστερήσεις στις αποστολές και τις παραδόσεις.

Για το 2021, οι όγκοι μεταφόρτωσης θα εξαρτηθούν και πάλι από τις οικονομικές συνθήκες των γειτονικών μεσογειακών χωρών και ιδίως των βασικών χωρών της Τουρκίας, της Αιγύπτου, των χωρών του Λεβάντε και της Μαύρης Θάλασσας.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΛΠ κ. Yu Zenggang δήλωσε ότι «παρά τον αντίκτυπο της πανδημίας και τις αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς, η εταιρία πέτυχε την ομαλή συνέχιση των λιμενικών δραστηριοτήτων σε συνθήκες ασφάλειας, χωρίς να θέσει κανέναν εργαζόμενο σε καθεστώς αναστολής.

Ταυτόχρονα προχώρησε σε συμβασιοποίηση επενδύσεων που ανέρχονται σε €211,7 εκατ. και εντείνει τις προσπάθειες επιτάχυνσης της υλοποίησής τους, παρά τις αντίξοες συνθήκες».

ΔΕΔΔΗΕ: Παρών από έντεκα επενδυτές για το 49%

Εντεκα επενδυτές υπέβαλλαν ενδιαφέρον στην πρώτη φάση του διαγωνισμού της ΔΕΗ για την πώληση του 49% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η ΔΕH, σε σχετική της ανακοίνωση, ανέφερε μόνο τον αριθμό των ενδιαφερομένων.

Τα επόμενα βήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας προβλέπουν την αξιολόγηση των υποψήφιων επενδυτών και για την ακρίβεια αν πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί στους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού. Οταν η ΔΕΗ εγκρίνει τους μνηστήρες που θα περάσουν στην τελευταία φάση, οι finalist θα υπογράψουν τα συμφωνητικά εμπιστευτικότητας και κατόπιν προβλέπεται το άνοιγμα των data rooms.

Προς το τέλος του Ιουλίου, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν τις δεσμευτικές τους προσφορές.

ALPHA BANK: Προσφορά για την αγορά του λιμένα Αστακού

Σχήμα επενδυτών, που περιλαμβάνει και operator, έχει καταθέσει προσφορά για την αγορά του λιμένα αστακού στην αιτωλοακαρνανία, προκειμένου να τον μετατρέψει σε βάση για mega yachts. Την πώληση προσπαθεί χρόνια η Alpha Bank.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Σύμβαση 30 εκατ. ευρώ

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου για τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Εργου Θεσσαλονίκης».

Ανάδοχος του έργου είναι η Κοινοπραξία Τέρνα Ενεργειακή (70%)-Indigital (15%)-Amco (15%). O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για την 8η Μαρτίου 2021.

Lamda Development: Οι κινήσεις στο Ελληνικό

Μόλις το 30% της εταιρείας ειδικού σκοπού, η οποία θα συσταθεί προκειμένου να αναπτύξει και να εκμεταλλευθεί τον πύργο στον χώρο της μαρίνας (Marina Residential Tower), σκοπεύει να πωλήσει η Lamda Development.

Αντίθετα, προς πώληση έχει βγάλει το 70% της εταιρίας που θα αναπτύξει τον πύργο στην πλευρά της Λ. Βουλιαγμένης.

Η Lamda τρέχει με συμβούλους τις Deloitte και Savills, διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη προτιμητέου/ων επενδυτή/ών, που θα μπουν ως συνεταίροι στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση των δύο πύργων.

Στη Α’ φάση φέρεται να υποβλήθηκαν 15 μη δεσμευτικές προσφορές. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών αφορά στο project του Marina Residential Tower, ενώ σημαντικά μικρότερος είναι ο αριθμός όσων υπέβαλαν προσφορά για τον πύργο από την πλευρά της Λ. Βουλιαγμένης. Υπήρξαν ένας – δύο ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν προσφορές και για τα δύο projects.

Υπενθυμίζεται ότι ο Marina Residential Tower προβλέπεται να περιλαμβάνει κατοικίες, ενώ αυτός στην πλευρά της Λ. Βουλιαγμένης θα έχει μικτή χρήση (γραφεία, ξενοδοχείο).

Οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν το 2023 και να αποπερατωθούν το 2025.

Έδωσαν τα χέρια Ελαΐς-Unilever Hellas και Μινέρβα

Σε συμφωνία κατέληξαν η Ελαΐς-Unilever Hellas και η Μινέρβα για την πώληση του κλάδου τοματικών προϊόντων, που περιλαμβάνει τα εμπορικά σήματα Pummaro και Pelargos, καθώς και το εργοστάσιο της Γαστούνης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης, το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου τοματικών προϊόντων θα μεταφερθεί στον νέο ιδιοκτήτη.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Συνεργασία για ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων

Η Ocean Winds (Κοινοπραξία των EDP Renewables και ENGIE) και η Τέρνα Ενεργειακή υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη πλωτών υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ελληνικές θάλασσες, συνολικής δυναμικότητας άνω του 1,5GW, τα οποία θα αναπτυχθούν σε βάθος δεκαετίας.

ALPHA BANK: Ομόλογο Tier 2 με επιτόκιο 5,5%

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το ομόλογο Tier 2, ύψους περί τα €500 εκατ. Συγκεντρώθηκαν κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 5,5%.

Το ομόλογο έχει ωρίμανση τα 10,25 χρόνια, με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο των πρώτων 5,25 ετών.

MIG: Εγκρίθηκε το deal με  CVC Capital Partners

Εγκρίθηκε από την έκτακτη γ.σ. της MIG το deal με τη CVC Capital Partners για τη μεταβίβαση της Vivartia.

Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, που διαμορφώνει τη συνολική αποτίμηση της μεταβιβαζόμενης στα 630 εκατ. ευρώ περίπου, απαιτείται πλέον έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η τελευταία αναμένεται να αποφανθεί για τη συμφωνία εντός του Μαρτίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται περί τα τέλη της άνοιξης – αρχές καλοκαιριού, όπως αναφέρθηκε στη γ.σ.

MOTOR OIL: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 200 εκατ.

Το Δ.Σ. της Motor Oil αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 200 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 170 εκατ. ευρώ, τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το χρονοδιάγραμμα θα διαμορφωθεί κατόπιν λήψης της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επ. Κεφαλαιαγοράς. Η υλοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.

ΕΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Στο 46,99% από 45,47% η συμμετοχή της Paneuropean Oil

Στο 46,99%, από 45,47%, αύξησε τη συμμετοχή της στα ΕΛΠΕ η Paneuropean Oil, η οποία ελέγχεται από τον Ομιλο Λάτση.

Οι αγορές μετοχών έγιναν μέσα στη χρήση 2020, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την εισηγμένη.

PERFORMANCE TECHNOLOGIES: Αύξηση της ζήτησης και νέα προϊόντα

Σύμφωνα με πληροφορίες που έκαναν τον γύρο της αγοράς, για το 2021 η εισηγμένη βλέπει αύξηση της ζήτησης για προϊόντα ψηφιακού μετασχηματισμού, έτσι η διοίκησή της προσανατολίζεται σε νέα προϊόντα που θα έχουν προσανατολισμό στις cloud υπηρεσίες, την τεχνητή νοημοσύνη και στους αυτοματισμούς.

Ανάμεσα στους πελάτες της εισηγμένης συγκαταλέγονται μεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, βιομηχανίες, εταιρίες διανομής, ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιοι οργανισμοί. Το πρώτο εξάμηνο του 2021 θα ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται ότι θα αυξήσει τις πωλήσεις.

Δεν θεωρείται ικανοποιητική η επικοινωνιακή πολιτική της εταιρίας, καθώς οι ειδήσεις βγαίνουν με το σταγονόμετρο, ενώ τα αποτελέσματα ανακοινώνονται πάντα κοντά στη λήξη της διορίας.

JUMBO: Οι πωλήσεις τον Φεβρουάριο μειώθηκαν κατά 34%

Η διοίκηση ενημέρωσε ότι «οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στο λιανεμπόριο, λόγω της πανδημικής κρίσης, επηρέασαν αρνητικά τα οικονομικά μεγέθη και κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021.

Οι πωλήσεις του Ομίλου, τον Φεβρουάριο 2021, κατέγραψαν πτώση κατά, περίπου, 34% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι οι συνολικές απώλειες τζίρου για το πρώτο δίμηνο της νέας χρονιάς εκτιμώνται στο -19%, από -0,6% κατά τον σχετικά αισιόδοξο Ιανουάριο του 2021».

Σύμφωνα με αναλυτές, τα μεγέθη που ανακοίνωσε ο όμιλος, αφήνουν περιθώρια αναστροφής για το δεύτερο εξάμηνο, αν το λιανικό εμπόριο επιστρέψει στην κανονικότητα και αυτό πριμοδοτήθηκε από το χρηματιστηριακό ταμπλό.

Τα αναγραφόμενα στη στήλη δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, διακράτηση ή πώληση αξιών.