Από το ρυθμό αύξησης του εμβολιασμού, το βαθμό επίτευξης του στόχου για δημιουργία του αναγκαίου τείχους ανοσίας μέσα στον Σεπτέμβριο και την κατάσταση που θα επικρατεί τότε σε σχέση με την πανδημία θα εξαρτηθεί το εάν η κυβέρνηση θα προχωρήσει και σε ένα επόμενο βήμα όσον αφορά την επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και για άλλες κατηγορίες εργαζομένων, πέραν των εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ΑμεΑ και στις δομές Yγείας.

Το θέμα βρίσκεται ήδη στο τραπέζι της κυβέρνησης και των ειδικών, με τη συζήτηση να αφορά σε αυτή τη φάση τομείς του Δημοσίου, χωρίς πάντως να έχουν ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις για εκείνους που θα προηγηθούν σε περίπτωση που οι εξελίξεις καταστήσουν αναγκαία μία τέτοια απόφαση, η λήψη της οποίας θα γίνει, σε κάθε περίπτωση, με βάση τα ποσοστά εμβολιασμού που θα καταγράφονται τότε σε κάθε τομέα.