Τρία, βασικά, δανειοδοτικά προγράμματα περιλαμβάνει η στρατηγική του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας στη μετα-κορονοϊό εποχή.

Το πρώτο ήδη άνοιξε για υποβολή αιτήσεων μέσα στην εβδομάδα, ενώ εντός των επόμενων ημερών θα ενεργοποιηθεί ακόμη ένα. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.» της Κυριακής, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αυξάνει τις χορηγήσεις ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες κατά 2 δισ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την υλοποίηση των μέτρων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.

Παράλληλα, εξετάζεται η αναδιάρθρωση του Ταμείου Υποδομών, με σκοπό την παροχή κεφαλαίων κίνησης σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Κι αυτό, διότι εκτιμάται πως τον συγκεκριμένο τύπο δανείου έχουν μεγαλύτερη ανάγκη οι επιχειρήσεις στην τρέχουσα συγκυρία της υγειονομικής κρίσης, που προκαλεί κλυδωνισμούς και στην οικονομία.

Στο μεταξύ, υπενθυμίζεται πως «τρέχει» πρόγραμμα, μέσω του οποίου επιδοτούνται οι τόκοι, για το τρίμηνο Απρίλιος-Ιούνιος 2020, ενήμερων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που πλήττονται από την πανδημία. Από την πορεία της τελευταίας και από την ανταπόκριση που θα έχει το χρηματοδοτικό εργαλείο, θα αξιολογηθεί εάν θα παραταθεί η ισχύς του κατά δύο μήνες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1 Εγγυοδοτικός μηχανισμός για δάνεια κεφαλαίου κίνησης

Ζήτημα ημερών είναι η ενεργοποίηση εγγυοδοτικού μηχανισμού για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε ενήμερες επιχειρήσεις. Για την ακρίβεια, στήνεται Εγγυοδοτικό Ταμείο, από το υπουργείο, με «κουμπαρά» 2 δισ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από πόρους του ΕΣΠΑ. Αυτό το ποσό, με τη διαδικασία της μόχλευσης, υπολογίζεται πως θα οδηγήσει σε χορήγηση δανείων συνολικού ύψους περί τα 7 δισ. ευρώ.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί μέσω της έκδοσης εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ηδη η ηγεσία του ΥΠΑΝ έχει έρθει σε σχετική συμφωνία με τις τράπεζες. Συνεπώς, κατά την ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου, επιχειρήσεις που ήταν ενήμερες μέχρι 31.12.2019 θα μπορούν να απευθύνονται στα πιστωτικά ιδρύματα ζητώντας τους δάνειο για κεφάλαιο κίνησης έως 25% του ετήσιου τζίρου τους ή και περισσότερο, αν χρειάζονται, αλλά με τεκμηρίωση. Για το 80% του δανείου η εγγύηση θα είναι από το κράτος, οπότε οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κάλυψη για το υπόλοιπο 20%.

Οπως έχει κοινοποιήσει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, το 70% των δανείων θα διατεθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 30% σε μεγάλες. Αναφορικά με τους δικαιούχους, το καθεστώς θα είναι ανοιχτό σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (π.χ. τράπεζες), επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας, της γεωργίας και σε εκείνους που δεν είναι επιλέξιμοι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στην πράξη, αυτά τα δάνεια κίνησης μπορούν να αξιοποιηθούν αναλόγως των αναγκών που θα έχει κάθε επιχείρηση, π.χ. για προσλήψεις, για αποπληρωμή των επιταγών που θα έχει βάλει σε καθεστώς προστασίας κ.λπ.

Κατά τα λεγόμενα του κ. Γεωργιάδη, η επιτυχία του προγράμματος θα κριθεί από το αν θα συνεργαστούν οι τράπεζες. Μάλιστα, ο ίδιος έχει δηλώσει πως θα τις παρακολουθεί -ιδιαίτερα την ταχύτητα με την οποία θα εγκρίνουν τα δάνεια-, καθώς και ότι, εάν χρειαστεί, θα ψηφίσει νόμο για να τα χορηγούν αυθημερόν.

2 Εγγυοδοτικός μηχανισμός για δάνεια επενδυτικού σκοπού

Σε συνεργασία με τον Ομιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το ΥΠΑΝ προχωράει στη σύσταση ακόμη ενός εγγυοδοτικού μηχανισμού. Η ενεργοποίησή του αναμένεται από το φθινόπωρο. Αλλωστε, αφορά στη χορήγηση δανείων επενδυτικού σκοπού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, είναι χρήματα που θα τα χρειαστούν οι επιχειρήσεις, αφού θα έχουν εισέλθει σε ροή κανονικότητας και θα θελήσουν στη συνέχεια να προχωρήσουν σε κάποια επένδυση.
Το λεγόμενο Ταμείο Εγγυοδοσίας θα ξεκινήσει με 100 εκατ. ευρώ, από πόρους του ΕΣΠΑ, τα οποία με τη μόχλευση θα ανέλθουν σε 500 εκατ. ευρώ. Διαχειριστής του είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕταΕ). Στις αρμοδιότητες του τελευταίου είναι η επιλογή των τραπεζών που θα συμμετάσχουν στο Ταμείο, από τις οποίες θα εκταμιεύονται τα δάνεια. Το ΕταΕ, από την πλευρά του, θα λειτουργεί ως εγγυητής έως το 80% των δανείων. Οι εγγυήσεις θα παρέχονται στις τράπεζες με μηδενικό κόστος και αυτές θα χορηγούν δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και μειωμένες εξασφαλίσεις.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής των καθηκόντων διαχείρισης που αναθέτει στο ΕΤαΕ, θα συντονίζει και θα εποπτεύει την πορεία υλοποίησης του Ταμείου και την άσκηση των καθηκόντων του ΕΤαΕ, έχοντας την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Στην απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη (ΦΕΚ-1197 Β/7-4-20), αναφέρεται πως σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση.

3 Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ II)

Οδεύοντας προς την επανεκκίνηση της οικονομίας, μέσα στην εβδομάδα ενεργοποιήθηκε πρόγραμμα με αντικείμενο την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που… χτυπήθηκαν από την πανδημία. Στο πλαίσιο αυτού, προβλέπεται επιδότηση 100% του επιτοκίου, για δύο χρόνια, από την ΕΑΤ.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για μία από τις τρεις υπο-δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας II, το οποίο, μετά την πρόσφατη προσθήκη 150 εκατ. από πόρους του ΕΣΠΑ, έχει πλέον συνολικό προϋπολογισμό 516 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό, με τη συνδρομή των τραπεζών (60%), θα οδηγήσει σε δάνεια ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η επιχείρηση να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που θα λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Το ύψος κάθε δανείου διαμορφώνεται ως εξής:

• Εως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή

• Εως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους.

Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρηματοδοτείται με επιδοτούμενο επιτόκιο, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα παραπάνω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Σταθερό επιτόκιο τα δύο πρώτα έτη

Το επιτόκιο για τα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει κάθε πιστωτικό ίδρυμα, στη χρηματοδότηση της εκάστοτε επιχείρησης, καθορίζεται από την ίδια την τράπεζα, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της δράσης.

• Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη). Γι’ αυτό το διάστημα το επιτόκιο του δανείου θα παραμένει σταθερό.

• Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) της ΕΑΤ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης, ηλεκτρονικά, στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr). Εκεί, επιλέγουν την τράπεζα από την οποία επιθυμούν να δανειοδοτηθούν και ακολούθως υποβάλλουν αίτημα και σε αυτήν. Στις συνεργαζόμενες τράπεζες συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω: Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Χανίων, Συν. Τράπεζα Ηπείρου, Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας, Συν. Τράπεζα Καρδίτσας.

Πληροφόρηση
Για περισσότερες πληροφορίες επί του προγράμματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tepix.covid@etean.com.gr και στο τηλ. 210 7450400, καθώς και στις συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα τράπεζες.