Σημαντική υποχώρηση του κλίματος εμπιστοσύνης σημειώθηκε τον Νοέμβριο στην ευρωζώνη και στο σύνολο της Ε.Ε., προφανώς εξαιτίας του δεύτερου κύματος της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στις περισσότερες χώρες. Ωστόσο, στην Ελλάδα η πτώση του δείκτη ήταν αρκετά μικρότερη.

Οι διαπιστώσεις αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία της μηνιαίας έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Κομισιόν, η οποία εξετάζει την εξέλιξη του κλίματος εμπιστοσύνης και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στα κράτη-μέλη.

Συγκεκριμένα, στο σύνολο της ευρωζώνης, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος υποχώρησε σημαντικά στις 86,6 μονάδες από 90,2 τον Οκτώβριο.

Σχετικά με τους κλαδικούς δείκτες στην ευρωζώνη, όλοι κατέγραψαν πτώση: 1 μονάδα της βιομηχανίας, 5,1 μονάδες των υπηρεσιών, 2,2 μονάδες των καταναλωτών, 6,1 μονάδες του λιανικού εμπορίου, 0,5 μονάδες των κατασκευών, 3,2 μονάδες της απασχόλησης και 10,4 μονάδες των τραπεζών.

Στην Ελλάδα, ο δείκτης κυμάνθηκε τον Νοέμβριο στις 91,0 μονάδες, από 92,3 τον Οκτώβριο. Η χώρα διατηρήθηκε στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης με τις καλύτερες επιδόσεις, μετά το Λουξεμβούργο, τη Λιθουανία και τη Γερμανία.

Αναφορικά με τους επιμέρους κλαδικούς δείκτες στη χώρα μας, πτώση κατέγραψαν η βιομηχανία 3,4 μονάδες, οι υπηρεσίες 3,2 μονάδες, ο δείκτης των καταναλωτών-νοικοκυριών υποχώρησε 3,2 μονάδες επίσης, και της απασχόλησης 1,2 μονάδες.

Αντίθετα, θεαματική άνοδο 15,6 μονάδων κατέγραψε ο δείκτης των κατασκευών, προφανώς λόγω των πολύ μεγάλων προσδοκιών που προέρχονται από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο θα διαθέσει σημαντικά ποσά για μεγάλα έργα υποδομών. Ανοδο 1 μονάδα σημείωσε στη χώρα μας και ο δείκτης του λιανικού εμπορίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις μεγάλες χώρες καταγράφηκε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, με τη μεγαλύτερη στην Ιταλία, όπου ο δείκτης υποχώρηση 8,7 μονάδες.

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις, που δημοσιοποίησε στις 5 Νοεμβρίου η Κομισιόν, η οικονομία της ευρωζώνης θα συρρικνωθεί κατά 7,8% το 2020 και θα σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 4,2% το 2021 και 3% το 2022. Για την Ελλάδα προβλέπεται ύφεση 9% φέτος και αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 5,0% το 2021 και 3,5% το 2022.

O Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην ευρωζώνη(σε μονάδες)

Οκτώβριος      Νοέμβριος

Λουξεμβούργο         105,3              98,6

Λιθουανία                   99,5               95,6

Γερμανία                     97,0               94,2

Ελλάδα                        92,3              91,0

Ολλανδία                     89,7              90,7

Ιρλανδία                       85,2              90,5

Λετονία                        92,3              90,4

Εσθονία                        90,8              89,4

Βέλγιο                          91,7               88,7

Ισπανία                         89,5               87,5

Γαλλία                          91,7               86,9

Φινλανδία                    85,2               86,0

Σλοβακία                     87,1               84,6

Πορτογαλία                88,7                84,5

Σλοβενία                     90,3                82,9

Ιταλία                          90,2                 81,5

Αυστρία                      87,6                 81,4

Κύπρος                       80,7                 80,9

Μάλτα                         77,7                 68,3

Ευρωζώνη                 90,2                 86,6

Ε.Ε. 27                        91,1                 87,6