Αίτηση Α21 μέχρι τις 15 Μαρτίου για να πληρωθούν την πρώτη δόση (α’ δίμηνο) του 2020 από το επίδομα τέκνων θα πρέπει να υποβάλουν περίπου 800.000 δικαιούχοι γονείς που το πήραν και πέρυσι με βάση τα εισοδήματα του 2018.

Οσοι κάνουν έγκαιρα και σωστά τις αιτήσεις τους μέσα στο επόμενο 10ήμερο θα πληρωθούν την πρώτη δόση στις 31 Μαρτίου.

Οσοι δεν προλάβουν ή κάνουν αίτηση αλλά δεν εγκριθεί λόγω έλλειψης κάποιων στοιχείων, και όχι λόγω απόρριψης, μπορούν να δοκιμάσουν μετά τις 31 Μαρτίου για το δεύτερο δίμηνο του 2020.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από χθες που άνοιξε η πλατφόρμα του Α21 για το Επίδομα Παιδιού έτους 2020, στις διευθύνσεις www.idika.gr και www.opeka.gr όπου οι γονείς μπαίνουν με τη χρήση των κωδικών στο TAXISnet.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τα μέσα Μαρτίου και το πότε θα κλείσει ακριβώς θα ανακοινωθεί στις επόμενες μέρες, αναφέρει ο ΟΠΕΚΑ.

Υπολογισμός

Το δικαιούμενο ποσό του επιδόματος παιδιού θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2020 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2018.

Μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους, με τα εισοδήματα φορολογικού έτους 2019, θα υπολογιστεί και το πραγματικό ποσό του επιδόματος και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου της αίτησης Α21.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λάβει περισσότερα με την πρώτη δόση ενώ του αναλογούν λιγότερα, τότε από το ποσό των επόμενων πληρωμών θα αφαιρεθούν τα επιπλέον χρήματα που πήρε με την πρώτη δόση. Αν πάρει λιγότερα, θα προστεθεί η διαφορά επιδόματος που δικαιούται στις επόμενες πληρωμές.

Για να χορηγηθεί το επίδομα η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οδηγός…

Για να μη χάσουν την πρώτη δόση από το επίδομα, οι γονείς – δικαιούχοι κατά την υποβολή της αίτησης Α21 θα πρέπει να προσέξουν τα εξής σημεία που επισημαίνει ο ΟΠΕΚΑ:

1 Οι ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας που καταχωρούνται στην αίτηση Α21 πρέπει να είναι έγκυροι. (υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου και στο http://www.amka.gr/).

2 Οι φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ και λοιπών Σχολών Δημοσίου πρέπει να έχουν φοιτητικές ταυτότητες (πάσο) σε ισχύ.

3 Οι φοιτητές που μετεγράφηκαν εντός του 2020 πρέπει να έχουν επιπλέον διαθέσιμο και τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσου) που είχαν πριν τη μεταγραφή τους. Σε περίπτωση που αυτός δεν είναι διαθέσιμος θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στο Α21 βεβαίωση πρώτης εγγραφής.

4 Οι αλλοδαποί ή ομογενείς πρέπει να έχουν άδειες διαμονής σε ισχύ. Αν δεν διασταυρώνονται ηλεκτρονικά, θα τους ζητηθεί να τις επισυνάψουν ηλεκτρονικά οι ίδιοι.

5 Για τα εξαρτώμενα τέκνα που το έτος 2020 είναι 19 ετών (έτος γέννησης 2001) και είναι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ κ.λπ.) οι δικαιούχοι πρέπει να καταχωρούν, στα σχετικά πεδία της αίτησης, τον αριθμό μητρώου μαθητή καθώς και τον αριθμό μητρώου του σχολείου που φοιτά. Αν τα δηλωθέντα στοιχεία δεν διασταυρώνονται ως προς την ακρίβειά τους, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη βεβαίωσης σπουδών έτους 2020 στην αίτηση Α21.

6 Τα εξαρτώμενα τέκνα άνω των 18 που είναι σπουδαστές των ΙΕΚ (ιδιωτικών-δημοσίων), των κολεγίων ή σπουδαστές της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που δεν έχουν ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) πρέπει να έχουν πρόσφατες βεβαιώσεις σπουδών (του 2020) από τις σχολές φοίτησής τους. Οι βεβαιώσεις ιδρυμάτων του εξωτερικού πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένες.

7 Στις περιπτώσεις εν διαστάσει γονέων είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική επισύναψη της δικαστικής απόφασης ή τυχόν ιδιωτικού συμφωνητικού της επιμέλειας των τέκνων.