Οι αντιδράσεις των γονέων, αν και είναι μεμονωμένα περιστατικά δημιουργούν προβλήματα στο δύσκολο έργο των εκπαιδευτικών που καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση.