Νέα δικαστική απόφαση ανοίγει το δρόμο για αναδρομικά 11 μηνών σε κύριες και επικουρικές συντάξεις από τα καταργημένα Δώρα, ενώ αποτελεί πρόκριμα και για επιστροφές μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις.

Με την εν λόγω απόφαση συνταξιούχος του ΟΑΕΕ που λαμβάνει μόνον κύρια σύνταξη με ποσό 1.034,62 ευρώ μηνιαίως κέρδισε στο Πρωτοδικείο την επιστροφή των Δώρων για το 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 με ποσό 800 ευρώ και άλλα 100 ως «ηθική βλάβη».

Είναι η δεύτερη κατά σειρά δημοσιευμένη απόφαση που δικαιώνει προσφυγή συνταξιούχων για αναδρομικά από Δώρα και η σημασία της έγκειται στο γεγονός ότι οι δικαστές αναγνωρίζουν ότι οι συνταξιούχοι που πληρώθηκαν αναδρομικά τον Οκτώβριο στις κύριες συντάξεις για τις αντισυνταγματικές μειώσεις που είχαν στο 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 δικαιούνται και τα Δώρα συντάξεων για το ίδιο διάστημα διότι και αυτά εμπίπτουν στις περικοπές που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ.

Η πρώτη απόφαση που επέστεψε Δώρα σε ομαδική αγωγή συνταξιούχων ήταν η 13864/2020 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνα; (30ό Μονομελές) και την είχε αποκαλύψει τον περασμένο Νοέμβριο ο «Ελεύθερος Τύπος».

Η νέα απόφαση είναι η 632/2021 που δημοσιεύτηκε στις 21/1/2021 από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας (20ό Μονομελές) και την ανακοίνωσε χθες ο επικεφαλής της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Μητρόπουλος, καλώντας την κυβέρνηση να επιστρέψει τα Δώρα σε όλους τους συνταξιούχους.

Η απόφαση

Το κρίσιμο σημείο στο σκεπτικό της απόφασης του Πρωτοδικείου είναι ότι λαμβάνεται υπόψη η απόφαση 1439/2020 που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με την πιλοτική δίκη για τα αναδρομικά και αναφέρεται ότι «η κατάργηση των Δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας που ελάμβανε ο συνταξιούχος είναι αντίθετη στις διατάξεις του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, όσον αφορά, αποκλειστικώς, στο χρονικό διάστημα από τις 10-6-2015 έως τις 11-5-2016».

Αυτό το διάστημα των 11 μηνών είναι το ίδιο για το οποίο η κυβέρνηση επέστρεψε αναδρομικά στις κύριες συντάξεις και άφησε εκτός τα Δώρα που τώρα υποχρεώνεται να τα καταβάλει. Η απόφαση μπορεί να είναι πρωτόδικη, αλλά δίνει το στίγμα των αποφάσεων που θα εκδοθούν και για τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων, που έμειναν επίσης εκτός πληρωμών και διεκδικούνται δικαστικά σε περισσότερες από 400.000 αγωγές συνταξιούχων.

Στο «διά ταύτα», η απόφαση 632/2021 του Πρωτοδικείου αναφέρει ότι «το Δικαστήριο κρίνει ότι το εναγόμενο (σ.σ.: ΕΦΚΑ) υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα ως αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 Εισ.Ν.Α.Κ., το συνολικό ποσό των 800 ευρώ που αντιστοιχεί στο άθροισμα των επιδομάτων αδείας και Χριστουγέννων του έτους 2015 και Πάσχα του έτους 2016, όπως αυτά προκύπτουν από την προσκομιζόμενη από 2-7-2020 βεβαίωση του Τμήματος Εκκαθάρισης Συντάξεων του ΟΑΕΕ, ήτοι Δώρο Χριστουγέννων 2015: 400 ευρώ + επίδομα αδείας 2015: 200 ευρώ + Δώρο Πάσχα 2016: 200 ευρώ. Περαιτέρω, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της ανωτέρω παράνομης κατάργησης των επίδικων επιδομάτων, επήλθε αιφνίδια, βίαιη και αναίτια ανατροπή του χαμηλού οικονομικού προϋπολογισμού του ενάγοντος, με αποτέλεσμα να βρεθεί αιφνιδίως σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, κρίνει ότι ο τελευταίος υπέστη ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας το εναγόμενο υποχρεούται να του καταβάλει το ποσό των 100 ευρώ».

Αυτό που μένει είναι τι θα πει πλέον το ΣτΕ στη νέα απόφαση που αναμένεται πριν από το Πάσχα για το αν θα επιστραφούν τα αναδρομικά Δώρων και επικουρικών σε όλους όσοι τα δικαιούνται ή μόνον σε όσους έχουν ασκήσει αγωγές.