Σαρωτικές επιπτώσεις έχει η υγειονομική κρίση στις επιχειρήσεις-μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), όπως προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε για λογαριασμό του η εταιρία Alco, κατά το χρονικό διάστημα 19-26 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο αυτής, αποτυπώνονται οι εξής τέσσερις, βασικοί άξονες ερωτήσεων/συμπερασμάτων σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος που προκαλεί η πανδημία στα μέλη του Επιμελητηρίου, αλλά και αναφορικά με τις εκτιμήσεις τους για τα μέτρα στήριξης της Πολιτείας:

  1. Η καθολική αρνητική επίπτωση της πανδημίας στις επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΑ (9 στις 10 έχουν πληγεί). Το πλήγμα είναι μεγάλο για το 65% των επιχειρήσεων (22% πολύ – 43% αρκετά), ενώ σχετικά περιορισμένο είναι για ένα πρόσθετο 25% των επιχειρήσεων.
  2. Η σημαντική μείωση εσόδων το τελευταίο εξάμηνο, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Το 80,5% δηλώνει μείωση εσόδων. Η πλειονότητα, μάλιστα (49,5%), κάνει λόγο για μείωση που ξεπερνά το 20%, σε σχέση με το 2019. Το 28% αναφέρει μείωση από 21% έως 40%, ενώ το 21,5% πάνω από 41%. Η εκτίμηση για το 2020 καταλήγει σε περιορισμό της πτωτικής πορείας των εσόδων και όχι ανάκαμψή τους, αφού το 54% των επιχειρήσεων αναμένει νέα μείωση εσόδων, μικρότερη όμως σε σχέση με τη σημερινή.
  3. Η έντονη χρήση των μέτρων στήριξης που θέσπισε η Πολιτεία από όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΑ. Κατά μέσο όρο κάθε επιχείρηση αξιοποίησε 1,5 μέτρο στήριξης. Μεγαλύτερη χρήση είχαν η αναστολή συμβάσεων εργαζομένων (44%), η επιστρεπτέα προκαταβολή (38%), η αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων (30%) και η μείωση ενοικίου (25%).
  4. Η αξιολόγηση σε σχέση με την επάρκεια των μέτρων στήριξης και την αντίληψη για τις δυνατότητες της Πολιτείας να ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα για τις επιχειρήσεις. Το 65% των επιχειρήσεων θεωρεί τα μέτρα ανεπαρκή, έναντι του 26% που τα θεωρεί επαρκή. Την ίδια στιγμή, το 70% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι η Πολιτεία έχει τη δυνατότητα να ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Σημειώνεται πως στην έρευνα συμμετείχαν 400 επιχειρήσεις- μέλη του ΕΒΕΑ, από όλους τους κλάδους της οικονομίας, π.χ. εμπόριο, υπηρεσίες, μεταποίηση. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματά της, ο πρόεδρος της ΚΕΕ & του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, δήλωσε ότι αποτυπώνουν το σημαντικό πλήγμα που επιφέρει η πανδημία στις επιχειρήσεις -μέλη του ΕΒΕΑ και καταδεικνύουν την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων από την Πολιτεία για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

«Η ανάγκη», τονίζει ο κ. Μίχαλος, «γίνεται πιο επιτακτική, σήμερα, λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν με τα τοπικά γενικά lockdown σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες αλλά και το “λουκέτο” στην εστίαση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Και τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την άμβλυνση των επιπτώσεων, όπως ήδη επεσήμανα από την πρώτη ημέρα, δεν επαρκούν και θα πρέπει να επανεξεταστούν και να ενισχυθούν».