Σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές (τα Ελεγκτικά Κέντρα, την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης και τις ΔΟΥ) καταγράφηκε τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Επιπλέον, τον φετινό Μάιο ο αριθμός των φυσικών και νομικών προσώπων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις φορολογικές υπηρεσίες μειώθηκε κατά 71.357 και υποχώρησε πολύ κοντά στο επίπεδο των 3,84 εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα νέα χρέη προς τις φορολογικές αρχές, τα οποία έμειναν απλήρωτα μέσα στον Μάιο, ήταν μόλις 235 εκατ. ευρώ, ενώ τους προηγούμενους τέσσερις μήνες, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, τα νέα απλήρωτα χρέη είχαν ανέλθει σε 776 εκατ. ευρώ, 1,371 δισ. ευρώ, 489 εκατ. ευρώ και 265 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Η εξέλιξη αυτή δείχνει μια αισθητή μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Στο ταμείο το 20%

Το συνολικό ποσό των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, δηλαδή των χρεών που έμειναν απλήρωτα εντός του 2019, διαμορφώθηκε σε 3,136 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου. Από αυτά μάλιστα διαγράφηκαν ήδη τα 98 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 605 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 19,9%.

Την ίδια ώρα παρατηρείται και μια τάση μείωσης του αριθμού των οφειλετών της Φορολογικής Διοίκησης. Το πλήθος των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ανήλθε σε 3.842.108 τον Μάιο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 71.357 ή κατά 1,8% σε σύγκριση με τον Απρίλιο.

Πάντως, παρά την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη μείωση του αριθμού των οφειλετών, το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές παρέμεινε πάνω από το επίπεδο των 104 δισ. ευρώ και τον Μάιο. Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 104,201 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας πολύ μικρή μείωση, κατά 0,111%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο. Από το ποσό αυτό τα 18,507 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης και τα υπόλοιπα 85,693 δισ. ευρώ λαμβάνονται υπ’ όψιν ως το πραγματικό υπόλοιπο των βασικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ακτινογραφία

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ τον Μάιο του τρέχοντος έτους:
* Το συνολικό ύψος των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών, δηλαδή των χρεών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31-12-2018, ανήλθε σε 101,322 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 240 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το επίπεδο στο οποίο είχε ανέλθει τον Απρίλιο. Από το ποσό αυτό, εισπράχθηκαν 1,41 δισ. ευρώ και διαγράφηκαν άλλο 1,104 δισ. ευρώ.

* Από τα Ελεγκτικά Κέντρα, την ΕΜΕΙΣ και τις ΔΟΥ επιβλήθηκαν κατασχέσεις σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία άλλων 6.002 οφειλετών του Δημοσίου. Κατά μέσο όρο, σε κάθε μία από τις 22 εργάσιμες ημέρες του Μαΐου του τρέχοντος έτους επιβάλλονταν κατασχέσεις σε βάρος 273 φορολογουμένων.

* Ο αριθμός των οφειλετών εναντίον των οποίων έχουν επιβληθεί κατασχέσεις, με την προσθήκη άλλων 6.002, αυξήθηκε σε 1.211.542, ενώ ο συνολικός αριθμός των οφειλετών εναντίον των οποίων είναι δυνατή η επιβολή κατασχέσεων έφθασε τους 1.805.268 φορολογούμενους. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον άλλοι 593.726 φορολογούμενοι (1.805.268 – 1.211.542) απειλούνται με κατασχέσεις για απλήρωτες οφειλές προς τις φορολογικές υπηρεσίες.