Στο μέσον της κυβερνητικής θητείας, ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος, με άρθρο του στην «Καθημερινή», κάνει τον απολογισμό του έως τώρα μεταρρυθμιστικού έργου, ενώ, ταυτόχρονα, ξεδιπλώνει τον οδικό χάρτη των «εμβληματικών παρεμβάσεων για το δεύτερο μισό της θητείας αυτής της κυβέρνησης». Μιας κυβέρνησης, συμπληρώνει, που «πορεύεται με γνώμονα την πεποίθηση ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται υπέρ των λίγων αλλά υπέρ των πολλών, έχουν σαν πήχη τις προκλήσεις του μέλλοντος και όχι τις “δουλείες” του εκλογικού κύκλου ή τις φτωχές επιδόσεις του πολιτικού αντιπάλου. Έτσι θα συνεχίσουμε», είναι η, χαρακτηριστική, κατακλείδα του άρθρου του Α. Σκέρτσου.

Το μεστό μεταρρυθμίσεων σχέδιο της χώρας “Ελλάδα 2.0” που εγκρίθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσδίδει νέο περιεχόμενο και κυρίως πολλαπλάσια δυναμική στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα, συναρμόζοντας -πρώτη φορά- τις δημόσιες επενδύσεις με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις», σημειώνει επίσης.

Και, στον απολογισμό του μέχρι σήμερα έργου, «η προηγούμενη διετία -παρά τις εξωγενείς κρίσεις που την σημάδεψαν- υπήρξε ιδιαίτερα πυκνή τόσο ως προς τη νομοθέτηση όσο και ως προς την υλοποίηση μεταρρυθμιστικών πολιτικών», αναφέρει ο υπουργός φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, με πιο πρόσφατο, την «καθιέρωση (από τις ίδιες τις Σχολές) Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα ΑΕΙ, μια ριζική μεταρρύθμιση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, μια σημαντική επένδυση για πτυχία με αξία και αντίκρισμα στην αγορά εργασίας».

Στο χώρο της Παιδείας επίσης, «στην αναδιανομή πραγματικών ευκαιριών κοινωνικής και οικονομικής ανόδου υπέρ των νέων στοχεύουν επίσης η αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου με τα νέα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, τα νέα προγράμματα σπουδών αλλά και της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, που πρώτη φορά στην Ελλάδα αναγνωρίζεται η σημασία της ως εφοδίου των νέων για καλές δουλειές και υψηλά εισοδήματα».

Επίσης: «καίριες», ήταν σύμφωνα με τον Α. Σκέρτσο, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας που, όπως υπογραμμίζει, «πραγματικά προστατεύουν και ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους, επιτρέποντας τους ταυτόχρονα να έχουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής», ενώ υπενθυμίζει και «τους νέους κανόνες για την δημοκρατικότερη λειτουργία του συνδικαλισμού».

Σε άλλα πεδία, «ο ενιαίος πτωχευτικός κώδικας έδωσε για πρώτη φορά πραγματική “Δεύτερη Ευκαιρία” σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, απελευθερώνοντας τους από το βρόχο της υπερχρέωσης και επιτρέποντας στο τραπεζικό σύστημα να επαναλειτουργήσει ως χρηματοδότης της οικονομίας.

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης gov.gr. κατέστη βασικό εργαλείο για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων», και όπως εμφατικά σημειώνει, «το καταλαβαίνει αμέσως όποιος κάνει χρήση των μέχρι στιγμής 1.256 υπηρεσιών της, με πιο νευραλγικής σημασίας την άυλη συνταγογράφηση και το άυλο παραπεμπτικό για διαγνωστικές εξετάσεις».

Όμως, ο υπουργός Επικρατείας στέκεται και στη «μεγάλη καταστροφή από τις πυρκαγιές του Αυγούστου», η οποία «κατέδειξε την σοβαρότητα της απειλής από την κλιματική κρίση και επιβεβαίωσε την ορθότητα των προτεραιοτήτων μας: τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και νέου πλαισίου κρατικής αρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, την επίσπευση της απολιγνιτοποίησης και τη στροφή στις “καθαρές” ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με απλούστευση της αδειοδότησης τους».