Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε στους οικείους δήμους το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό.

Πρόκειται για μια έκταση περίπου 2.000 στρεμμάτων και με την ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο πάρκο του μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας και ένα από τα μεγαλύτερα αστικά πάρκα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από χωρική άποψη, βρίσκεται κεντρικά της έκτασης του πρώην αεροδρομίου και θα και περιβάλλεται από τις περιοχές πολεοδόμησης και ανάπτυξης, που προβλέπει η επένδυση. Θα είναι προσβάσιμο από όλους, ενώ οι δραστηριότητες που θα φιλοξενεί είναι πολιτιστικές, αθλητικές, εκπαιδευτικές, αγροτικές και αναψυχής.

Στο σχέδιο αναφέρεται ότι το Πάρκο θα έχει νέο ανάγλυφο το οποίο προκύπτει αφενός για αισθητικούς λόγους και αφετέρου προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των εκσκαφών και των επιχώσεων. Επιπλέον, η πλήρωση των υδάτινων στοιχείων και η άρδευση θα γίνονται μέσω της βέλτιστης εκμετάλλευσης όμβριων υδάτων, λυμάτων και υδρογεωτρήσεων. Στην πολυσέλιδη φυτοτεχνική μελέτη και προμελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου, σημειώνεται ότι κατά τον σχεδιασμό του Πάρκου έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί μεγάλο ποσοστό της υφιστάμενης βλάστησης. Στις περιπτώσεις που υφιστάμενα δέντρα βρίσκονται εντός προτεινόμενων διαμορφώσεων, προτείνεται η διερεύνηση μεταφύτευσης τους με κατάλληλους χειρισμούς και στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, η απομάκρυνση τους. Σχετικά με την λοιπή βλάστηση που θα διατηρηθεί, θα γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί για την προστασία της, την ανάδειξή της και την ενσωμάτωσή της στην τελική ανάπτυξη του Πάρκου.

Κύρια στρατηγική είναι η κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό αντιστοίχηση των τυπολογιών του πάρκου, με τύπους οικοτόπων της Ελλάδας γενικότερα, και της Αττικής ειδικότερα. Η αντιστοιχία βασίζεται τόσο στην χρήση χλωρίδας του αντίστοιχου οικοτόπου, αλλά και στην, κατά το μέγιστο δυνατό σε ένα αστικό πάρκο, βαθμό αναπαραγωγής των συνθηκών εδάφους, υδρολογίας, μικροκλίματος, και στον βαθμό που είναι δυνατόν εισαγωγή πληθυσμών της αντίστοιχα κατάλληλης πανίδας ως «μαγιάς» για κάθε τμήμα του πάρκου. Στην μελέτη αναφέρεται ακόμα ότι η τοπογραφία θα επενδυθεί με εγχώρια βλάστηση και σημαντικές πολιτισμικά φυτοκοινωνίες. Τα τοπία με τις ελιές και τα κυπαρίσσια, τους δενδρώνες, τη μακκία, τα φρύγανα, τα λιβάδια, τους υγρότοπους, τις πεζούλες και άλλες συναφείς γεωμορφές, θα διαμορφώσουν ένα Μητροπολιτικό Πάρκο που θα αποπνέει την ουσία του άγριου και του γεωργικού τοπίου, με έναν δραματικό αλλά γνώριμο τρόπο. Το βρόχινο νερό που θα συλλέγεται, αλλά και το νερό άρδευσης, θα ενισχύσει τις λειτουργίες και την ομορφιά του τοπίου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το τοπίο του Πάρκου αντικατοπτρίζει τα εικονικά τοπία της Ελλάδας και χρησιμοποιεί κυρίως ιθαγενή και πολιτισμικής σημασίας φυτά. Θα χρησιμοποιηθούν διάφορες και διαφορετικές φυτοκοινωνίες, με στόχο να εντείνουν την αίσθηση του μεγαλειώδους μεγέθους του Πάρκου. Οι επίπεδες ξηροφυτικές περιοχές, οι περιοχές με φρύγανα, οι περιοχές με καλλιέργειες, οι δενδρώδεις λόφοι και οι υγρότοποι είναι οι βασικές τυπολογίες τοπίου του Πάρκου. «Το σχέδιο του νέου πάρκου στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού διαψεύδει τους λαϊκιστές που διέδιδαν, πότε, ότι ολόκληρη η περιοχή του αεροδρομίου θα τσιμεντοποιηθεί, και πότε, ότι το «μικρό” πάρκο που θα δημιουργηθεί θα είναι ιδιωτικό και προσβάσιμο μόνο από τους «πλούσιους” κατοίκους της περιοχής», δήλωσε ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος.

Οι δήμοι, αφού λάβουν υπόψη τις απόψεις και τις προτάσεις δημοτών και φορέων επί του σχεδίου, θα καταρτίσουν την επίσημη πρότασή τους προς το υπουργείο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο δημοτικό συμβούλιο Ελληνικού – Αργυρούπολης που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ όσοι πολίτες του Αλίμου επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σχετικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλίμου (Αριστοτέλους 53, Ισόγειο) ή ηλεκτρονικά στο grammateia.ds@alimos.gr, έως την Δευτέρα 27 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ