Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που θεσπίζει για όλες τις γεννήσεις από 1ης/1/2020, το νέο επίδομα γέννας των 2.000 ευρώ. Για το 2020 προβλέφθηκαν επιδόματα συνολικού ύψους 123 εκατ. ευρώ και 170 εκατ. ευρώ από το 2021 και κάθε επόμενο έτος.

Στη διετία 2020-2021, με βάση το ποσό που έχει προϋπολογιστεί στο νόμο (123 εκατ. και 170 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), προβλέπεται να ενισχυθούν 147.000 οικογένειες.

Προϋποθέσεις

Για τα ξένα ζευγάρια ή ξένες μονογονεϊκές οικογένειες που δεν ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων και αποκτούν παιδί στην Ελλάδα, προβλέπεται χορήγηση επιδόματος με προϋπόθεση είτε ο ένας γονέας να είναι Ελληνας, είτε, αν δεν υφίσταται η προϋπόθεση αυτή, να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα μια 12ετία που θα αποδεικνύεται από φορολογικές δηλώσεις.

Το επίδομα θα καταβάλλεται σε δυο δόσεις των 1.000 ευρώ η κάθε μια, ενώ είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο για χρέη σε Δημόσιο και τράπεζες.

Για τη χορήγηση του επιδόματος γέννας ο δικαιούχος γονέας θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού (που θα δημιουργηθεί για τις ανάγκες του νόμου) είτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ που θα «ανοίξει» μετά την ψήφιση του νόμου.

Με την αποδοχή της σχετικής αίτησης, το επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων (1.000) ευρώ έκαστη.

Εισοδηματικά κριτήρια

Για την καταβολή του επιδόματος λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ανάλογα ποιο είναι μεγαλύτερο με βάση τη φορολογική δήλωση και την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος.