Τουλάχιστον 40.000 θέσεις εργασίας στα περίπου 5.000 έργα που θα γίνουν σε κάθε δήμο και κάθε γωνιά της Ελλάδας πρόκειται να δημιουργηθούν μέσα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών.

Το εν λόγω πρόγραμμα -το μόνο που «τρέχει» σε μια περίοδο που η οικονομία πλήττεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας- δημιούργησε ο υπουργός Εσωτερικών, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 2,5 δισ. ευρώ, «έχοντας ως βασική θέση ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει, εκτός από πυλώνας κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, να εξελιχθεί και σε πυλώνα τοπικής ανάπτυξης».

Σύμφωνα με όλα όσα έχουν γίνει γνωστά στο «Αντώνης Τρίτσης» έχουν ενταχθεί έργα περίπου 1,3 δισ. ευρώ, τα οποία και αναμένεται θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν συμπεριληφθεί 550 έργα με π/υ 1.331.101.033€.

Αφορούν έργα στους τομείς της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της αγροτικής οδοποιίας, της αποκατάστασης ΧΑΔΑ, της ανέγερσης και επανάχρησης δημοτικών κτιρίων, καθώς και της κατασκευής σχολείων και της αντιπλημμυρικής προστασίας.

Σε 13 περιφέρειες  και σε 210 δήμους

Τα έργα χωροθετούνται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και σε 210 δήμους και αντιστοιχούν σε περίπου 20.000 θέσεις εργασίας.

Αναλυτικότερα, στον τομέα της ύδρευσης, με τα 206 έργα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δρομολογείται η οριστική επίλυση σημαντικών υδρευτικών προβλημάτων σε δήμους της χώρας.

«Η επίδραση αυτών των έργων στις τοπικές κοινωνίες είναι απολύτως σημαντική, καθώς στοχεύουν στο να εξασφαλίσουν επαρκή και ποιοτική ύδρευση σε χιλιάδες ανθρώπους, να μειώσουν κόστη για τους πολίτες και τους δήμους, αλλά και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων οικισμών και ευρύτερων περιοχών εντός των δήμων που θα υλοποιηθούν».

* Στα έργα αποχέτευσης περιλαμβάνονται 100 έργα διαχείρισης λυμάτων σε μικρότερους οικισμούς (<2.000 κατοίκων) σε περιοχές με περιβαλλοντική ευαισθησία.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η χρηματοδότηση που δίνεται σε έργα αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ηλικίας άνω των 20ετίας, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία, την επίτευξη των ποιοτικών ορίων εκροής, καθώς και τη δυνητική επαναχρησιμοποίηση εκροών για επωφελείς χρήση (άρδευση κ.λπ.).

χρηματοδότηση και των τελευταίων 6 ΧΑΔΑ της χώρας (έργα τα οποία δεν είναι επιλέξιμα στο ΕΣΠΑ) οδηγεί πλέον στη πλήρη και οριστική απεμπλοκή της χώρας από την καταβολή του εξαμηνιαίου προστίμου.

* Εντάχθηκαν 142 έργα αγροτικής οδοποιίας. Πρόκειται για έργα τα οποία με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ.) συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα της Ελλάδας.

* Από τα 50 κτιριακά έργα που εντάχθηκαν, τα 25 αφορούν σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία (ανέγερση ή επεκτάσεις). Τα υπόλοιπα αφορούν σε επαναχρήσεις ανενεργών εμβληματικών κτιρίων, που βρίσκονται εντός οικισμών.

* Οσον αφορά στα 52 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, επισημαίνεται ότι αφορούν σε έργα μέσα στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας, όπως αυτές έχουν χαρακτηριστεί και περιγράφονται στα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμυρών (ΣΔΚΠ). Σε αρκετά έργα χρηματοδοτούνται, πέραν από την κατασκευή των έργων, και δράσεις πρόληψης και προειδοποίησης. Εργα και πολιτική προστασία μαζί σε μία απολύτως ολιστική προσέγγιση.