Μέχρι την Παρασκευή θα έχουν ευκαιρία οι πληγέντες από Covid-19 να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100 και των 120 δόσεων που έχασαν λόγω της κρίσης.

Οι δύο αυτές μακροχρόνιες ρυθμίσεις μπορούν να αναβιώσουν εφόσον γίνει η σχετική αίτηση επανένταξης και επιπλέον μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου καταβάλουν τις δόσεις των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, αλλά και αυτή του τρέχοντος μηνός.

Oσον αφορά στους δικαιούχους επανένταξης στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων, όπως υπογραμμίζεται και σε νεότερη εγκύκλιο (υπ’ αριθμ. Ε.2194/ 25.102021) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είναι:

– Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω Covid.
– Νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντα/πληγείσες λόγω Covid.
Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω Covid.
– Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω Covid.
– Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021.
– Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1η.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων Covid.
– Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, οι οποίοι απώλεσαν κατά το χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως και 31.7.2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: i) τα άρθρα 1 έως και 17 του ν. 4321/2015 (100 δόσεις), ii) τα άρθρα 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 (120 δόσεις) ή iii) το ν. 4469/2017 (εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών).

Η «τρίτη ευκαιρία» παρέχεται μόνο σε πληττόμενους από την πανδημία, δηλαδή σε επιχειρηματίες που αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους ή υπέστησαν σημαντική απώλεια τζίρου το 2020, καθώς και σε εργαζομένους σε κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις που οι συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή το 2020.

 Η διαδικασία

Με την υποβολή της αίτησης επανένταξης του οφειλέτη στις παλιές ρυθμίσεις θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ οι δόσεις των ρυθμίσεων που χάθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου 2020-Ιουλίου 2021. Με την πληρωμή των τριών δόσεων οι ρυθμίσεις «ανοίγουν» και οι δόσεις της περιόδου Μαρτίου 2020-Ιουλίου 2021 που έμειναν απλήρωτες θα προστεθούν στο τέλος των ρυθμίσεων.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με τη ρύθμιση των 100 δόσεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 είχε δοθεί η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης οφειλών που είχαν βεβαιωθεί και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την 1η.3.2015. Η ρύθμιση εκείνη έληξε το καλοκαίρι του 2015, αλλά υπάρχουν ακόμη και σήμερα οφειλέτες που οφείλουν μηνιαίες δόσεις της συγκεκριμένης ρύθμισης. Επίσης, η ρύθμιση των «120 δόσεων» των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 προέβλεπε την τμηματική εξόφληση οφειλών που είχαν βεβαιωθεί και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31-12-2018 και η οποία έληξε το φθινόπωρο του 2019.

 ΠΟΤΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η ρύθμιση μπορεί να χαθεί και πάλι εάν:

  1. Ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
  1. Ο οφειλέτης δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
  1. Εχει ενταχθεί στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 με εσφαλμένες βεβαιώσεις.
  1. Δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση νόμου 4321/2015 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Από την άλλη πλευρά, η ρύθμιση των 120 δόσεων του ν. 4611/2019 μπορεί να χαθεί στις εξής περιπτώσεις:

α) Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για ρύθμιση με το ν. 4611/2019

β) Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

γ) Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου 4611/2019 εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους.

δ) Αν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ’ υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης.