Μειώνεται στο μισό ο χρόνος αναμονής των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ για την καταβολή των επιδομάτων μητρότητας και ασθένειας.

Αναφορικά με το επίδομα μητρότητας, ο χρόνος πληρωμής του μειώνεται σημαντικά, καθώς όλοι οι γιατροί του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, μπορούν να βεβαιώσουν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και έτσι δεν θα χρειάζεται να εκδίδουν βεβαίωση μετά τον τοκετό για το επίδομα.

Ως προς το επίδομα ασθενείας, οι γιατροί τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, έχουν τη δυνατότητα πλέον να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθένειας, των πρώτων 15 του έτους, χωρίς να υφίσταται η αναγκαιότητα της παραπομπής των ασθενών στις πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αποσυμφόρησή τους και την ταχύτερη ολοκλήρωση των αιτημάτων για επιδόματα ασθενείας.

Με την εφαρμογή των δύο ρυθμίσεων παύει η ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους, καθώς απλοποιείται η χορήγηση των δύο επιδομάτων.