Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Λήγει τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου η ισχύς των πιστοποιητικών εμβολιασμού για όσους πολίτες άνω των 60 ετών έχουν κάνει τις πρώτες δύο δόσεις του εμβολίου προ επταμήνου, αλλά δεν έχουν ακόμα πραγματοποιήσει την τρίτη δόση.

Έτσι, θα λογίζονται ως ανεμβολίαστοι, που σημαίνει ότι δεν θα έχουν πρόσβαση σε κλειστούς χώρους εστίασης, ψυχαγωγίας, σε γυμναστήρια και γήπεδα.

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με επίσημη δήλωση στις 18 Νοεμβρίου.

Υποχρεωτικός εμβολιασμός άνω των 60: Ποιοι εξαιρούνται από το πρόστιμο και ποιοι θα πληρώσουν μισό

Εξάλλου, οι άνω των 60 ετών που δεν έχουν κάνει καμία δόση του εμβολίου θα πληρώνουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ το μήνα, αρχής γενομένης από 16 Ιανουαρίου του 2022.

Σύμφωνα με την τροπολογία, στην περίπτωση που κάποιος κάνει την πρώτη δόση έως και τη 15η μέρα του μήνα και ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του όπως προβλέπεται, τότε ειδικά για μήνα αυτό, επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ.

Εάν η πρώτη δόση γίνει από την 16η μέρα του μήνα και μετά, επιβάλλεται σύνολο κύρωσης ύψους 100 ευρώ. Ειδικώς για τον Ιανουάριο του 2022, για παραβίαση της υποχρέωσης επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ. Οι κυρώσεις αίρονται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση της πρώτης δόσης.

Όπως σημειώνεται, για επιτακτικούς λόγους προστασίας δημόσιας υγείας, εμβολιάζονται υποχρεωτικά κατά του κορονοϊού COVID-19 όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και 31η Δεκεμβρίου 1961.

Το σχετικό πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται αμελλητί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση εμβολιασμού:

(α) όσοι έχουν ισχύον πιστοποιητικό νόσησης. Υπενθυμίζεται ότι η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης περιορίστηκε στους τρεις μήνες.

(β) όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.

Ειδικώς, τα άτομα αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν σε διαδικασία του εμβολιασμού για αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζονται με την πραγματική τους κατάσταση, ως συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού και επιληψίας, δύνανται να εξαιρούνται από την υποχρέωση εμβολιασμού, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους και κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Δεν εμπίπτουν, επίσης, εφαρμογής του παρόντος οι κατηγορίες εργαζομένων που υποχρεούνται εμβολιασμό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).