Είχα σήμερα εκ νέου την ευκαιρία να συζητήσω με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, με την εξαίρεση της Νέας Δημοκρατίας -η σχετική συζήτηση θα γίνει τη Δευτέρα-  για τις πρόσφατες εξελίξεις στα θέματα της εξωτερικής μας πολιτικής. Η προηγούμενη ενημέρωση είχε λάβει χώρα πριν από περίπου δύο εβδομάδες, αλλά πολλά συνέβησαν έκτοτε. Για αυτό έκρινα σκόπιμο να ενημερώσω ξανά τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Αναφέρθηκα, καταρχήν, στη συμφωνία με την Αλβανία για την παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Μια συμφωνία, η οποία χαίρει ευρύτατης αποδοχής και στις δύο χώρες και αναδεικνύει διεθνώς ότι η Ελλάδα αποτελεί υπόδειγμα για το πώς θα πρέπει να επιλύονται οι διαφορές μεταξύ γειτονικών, φιλικών χωρών στον 21ο αιώνα: μέσω του καλόπιστου διαλόγου και της αρχής ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σε αντιδιαστολή με τις αδιέξοδες, παράνομες και επικίνδυνες απόπειρες δημιουργίας τετελεσμένων από την Τουρκία.