Σε κάθε περίπτωση δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Οργανισμού.

Φέτος η υποβολή αιτήσεων ξεκινά νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και η προθεσμία λήγει 30 Νοεμβρίου.

Για να πληρωθούν το επίδομα οι εποχικά εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει, ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκουν, από 50 ως 240 ημέρες ασφάλισης κατά το 2020.

Δικαιούχοι είναι και όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2021 και μετά, ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξής τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2021 και μετά, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις ημερομισθίων του 2020.

Οι ενισχύσεις

Τα ποσά και τα απαιτούμενα ημερομίσθια ανά επάγγελμα είναι:

* Επίδομα 752,14 ευρώ με 95 ως 210 ημερομίσθια για οικοδόμους λατόμους, ασβεστοποιούς.

* Επίδομα 711,48 ευρώ με 50 ως 210 ημερομίσθια, για κεραμοποιούς, πλινθοποιούς, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες.

* Επίδομα 508,20 ευρώ με 50 ως 210 ημερομίσθια, για μουσικούς – μέλη επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτες.