Μία ακόμη «επιστρεπτέα προκαταβολή», η 6η κατά σειρά, προγραμματίζεται, υπό τα σημερινά δεδομένα, να διατεθεί τον Μάρτιο, με βάση τα στοιχεία για τους τζίρους και τα εισοδήματα Ιανουαρίου- Μαρτίου. Αυτό προανήγγειλε, μιλώντας στην ΕΡΤ1, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, υπολογίζοντας παράλληλα σε 400.000 τους δικαιούχους της «επιστρεπτέας προκαταβολής 5».

Ωστόσο, δεν θέλησε να τοποθετηθεί, περιμένοντας τις εξελίξεις στο υγειονομικό μέτωπο, για το εάν θα υπάρχουν αλλαγές στους τρεις πρώτους κύκλους του μέτρου, προκειμένου να εξισωθούν με τους επόμενους σε ό,τι αφορά στο ποσό που δεν επιστρέφεται (το 50%).

Ο υπουργός σημείωσε ότι υπήρξε βελτίωση στα έσοδα συγκεκριμένων κλάδων με την αξιοποίηση του click away (αξεσουάρ, καλλυντικά κ.ά.), όπως φαίνεται από τη σύγκριση στοιχείων Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου. Ενώ, σχετικά με τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων που δεν θα πάρουν πλήρες ενοίκιο, δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν τα ποσά για τον Νοέμβριο. Θα επιχειρηθεί δε, να γίνει η πληρωμή του Δεκεμβρίου εντός του Ιανουαρίου και να ακολουθήσει η αποζημίωση του Ιανουαρίου.

Αναφορικά με το αφορολόγητο όριο που «χτίζεται» με το πλαστικό χρήμα, ο υπουργός απέφυγε να τοποθετηθεί, αναμένοντας τα τελικά στοιχεία από την κατανάλωση. Τέλος, άφησε ανοικτό ένα «παράθυρο» για ένα πρόγραμμα «Γέφυρα» σχετικά με τα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα λάθη στη δήλωση που μπορεί να κοστίσουν ακριβά στις επιχειρήσεις

Όπως αναφέρει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος, προσοχή και στις δύο φάσεις τις επιστρεπτέας προκαταβολής 5 θα πρέπει να δείξουν όσες επιχειρήσεις θελήσουν να ενταχθούν, καθώς κάποιο λάθος μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη ενίσχυση από αυτήν που τους αναλογεί ή ακόμη και σε αποκλεισμό τους.

Ως γνωστόν, και στον 5ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής το 50% της ενίσχυσης θα είναι μη επιστρεπτέο και θα καλύπτει την απώλεια τζίρου για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου. Για όσους εντάχθηκαν στην επιστρεπτέα 4 η ενίσχυση θα είναι συμψηφιστική.

Θα αφαιρείται δηλαδή η ενίσχυση που αποδόθηκε στον προηγούμενο κύκλο (ο οποίος αφορούσε τη μείωση τζίρου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου) και θα πιστώνεται η διαφορά .

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και σε αυτόν τον κύκλο προσωπικές εταιρίες χωρίς εργαζομένους και ταμειακή μηχανή. Με άλλα λόγια, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά είναι να μπορούν να αποδείξουν μείωση του τζίρου 20% και να έχουν έναν ελάχιστο μηνιαίο τζίρο ή έσοδα 300 ευρώ στην περίοδο αναφοράς, δηλαδή την περίοδο με την οποία θα συγκριθεί ο τζίρος ή τα έσοδά τους για να προκύψει η ενίσχυση.

Προσοχή στις διαδικασίες

Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις (όπως και στους τρεις πρώτους κύκλους του προγράμματος ). Στην πρώτη του Ιανουαρίου οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδηλώσουν επίσημα το ενδιαφέρον τους για ενίσχυση μπαίνοντας με τους κωδικούς του TAXIS στην ειδική ιστοσελίδα mybusinesssupport της ΑΑΔΕ, με τη σχετική προθεσμία να έχει αρχίσει να τρέχει από χθες 6 του μήνα και θα λήγει την επόμενη Παρασκευή 15 του μήνα.

Παράλληλα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποτυπώσουν με μεγάλη προσοχή τα έσοδα ή τον τζίρο τους διακριτά για κάθε μήνα από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020. Ειδικότερα:

Οι επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών διακριτά για κάθε μήνα.

Οι επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν:

α) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,

β) το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019,

γ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζομένους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Η αποτύπωση του τζίρου ή των εσόδων θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, καθώς μόλις οριστικοποιηθεί η αίτηση το σύστημα κλειδώνει και δεν δέχεται διορθώσεις .

Θα μεσολαβήσει ένας έλεγχος των στοιχείων. Θα ελεγχθεί αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού-ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.

Μετά τις 15 του μήνα θα εκδοθεί η απόφαση για τη διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, τον τρόπο υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Οσες επιχειρήσεις έχουν κριθεί επιλέξιμες θα πρέπει να ξαναμπούν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και να αποδεχθούν το ποσό που θα έχει προκύψει για αυτές ως ενίσχυση από τον αλγόριθμο του υπουργείου Οικονομικών. Χωρίς την έγκριση από την αιτούσα επιχείρηση δεν θα πιστωθεί το ποσό στο λογαριασμό της.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων υποκείμενων σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), και έχουν ιδρυθεί μέχρι και 30 Οκτωβρίου του 2020, και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν:

1 Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020,

2 επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

3 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

4 Επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.

5 Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 31η Οκτωβρίου 2020.

Στην ΚΥΑ που πήρε ΦΕΚ την Τρίτη προβλέπεται ότι επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι αυτές που:
  • Δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ή
  • Δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και
  • Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο κρατικών ενισχύσεων για την τριετία 2018-2020.