Δεύτερη ευκαιρία για να εξασφαλίσουν αποζημίωση ειδικού σκοπού από 1.000 έως και 4.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή τον περασμένο Απρίλιο, αλλά δεν ενισχύθηκαν τον περασμένο Μάιο.

Η ΑΑΔΕ ανοίγει ξανά τη σχετική μερίδα της ιστοσελίδας www.mybusiness.gr ώστε να μπορούν όσοι κόπηκαν αδικαιολόγητα ή ελλείψει στοιχείων ή για οποιοδήποτε λόγο δεν πρόλαβαν να κάνουν αιτιολογημένη ένσταση και να κάνουν νέα αίτηση για να πάρουν την ενίσχυση.

Υπενθυμίζεται ότι το ειδικό αυτό επίδομα κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων από 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους, 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους και 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 50 εργαζόμενους.
Ειδικά για τις για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας η ενίσχυση είναι 500 ευρώ για όσες απασχολούν έως 5 εργαζόμενους, 1.000 ευρώ για 6-20 εργαζόμενους και 2.000 ευρώ για 21-49 εργαζόμενους.
Υπενθυμίζεται ότι στους κλάδους που εντάσσονται στην ενίσχυση περιλαμβάνονται ο τουρισμός, μεταφορές, πολιτισμός, αθλητισμός, παιδότοποι, πάρκα αναψυχής και οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων. Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν ένσταση θα πρέπει να γνωρίζουν μεταξύ άλλων και τα εξής:

α) οι φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού την 1η Απριλίου 2021, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
β) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, με εξαίρεση τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

 Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

* Μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (μικρές είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 10 εκατ. ευρώ ενώ πολύ μικρές είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ)

* Εχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως

* Εχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 1.4.2021 που ανήκει στη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ ή τα ακαθάριστα έσοδά τους ενεργού κατά την 1.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021