Σε 317 ανέρχονται οι νέες εντάξεις επιχειρηματικών σχεδίων, στη δράση ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Η συνολική τους δημόσια δαπάνη υπερβαίνει τα 22 εκατ. ευρώ.

Με αυτές τις νέες εντάξεις «ακόμη περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αναμένεται να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και στην εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους, καθώς και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους», επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα συνολικά ενταγμένα επιχειρηματικά σχέδια στη δράση ανέρχονται πλέον σε 5.256, συνολικού προϋπολογισμού 371.961.548 ευρώ.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με συντονισμένες ενέργειες και εργατικότητα, προχωράει στην ουσιαστική στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Με την ένταξη άλλων 317 νέων επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 22.158.558 ευρώ στην “Εργαλειοθήκη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων”, έμπρακτα μέσω του ΕΠΑνΕΚ στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία».

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, επισήμανε: «Οι εντάξεις ακόμη περισσότερων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια καταδεικνύουν τη δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας και είναι ένα γεγονός που μας γεμίζει ελπίδα για τη γρήγορη ανάκαμψη μετά την πανδημία.

Παράλληλα, η αξιολόγηση και η ένταξη επενδυτικών σχεδίων για όλες τις σχετικές δράσεις του ΕΠΑνΕΚ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, προκειμένου όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις άμεσες ενισχύσεις του προγράμματος».

Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).