Στο μεταναστευτικό, στο σχέδιο νόμου που αφορά στις διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών και στη βελτίωση επενδυτικών αδειών διαμονής αναφέρθηκε στη Βουλή ο Νότης Μηταράκης.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε ότι πρέπει να καταστεί σαφές ότι «η Ελλάδα δεν θα δεχθεί, όπως την περίοδο 2015-19, να είναι η πύλη εισόδου στην Ευρώπη για παράνομες  μεταναστευτικές ροές, κατά παράβαση του άρθρου 31 της Συνθήκης της Γενεύης».

Επισήμανε δε ότι, παρά τις σημαντικές προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η χώρα μας, «ανακτήσαμε τον έλεγχο του μεταναστευτικού και κατ’ επέκταση τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας μας».

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι μεταναστευτικές ροές το τελευταίο δωδεκάμηνο έχουν μειωθεί κατά 86% και, μάλιστα, στα νησιά κατά 95%. Στο επτάμηνο μειώθηκαν κατά 77% οι διαμένοντες στα νησιά και κατά 45% στην ενδοχώρα. «Πλέον, στις δομές και στο “ΕΣΤΙΑ” έχουμε 46.000 διαμένοντες, με χωρητικότητα 66.000 θέσεων» ανέφερε.

Οι διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών 

Αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο, ο κ. Μηταράκης διευκρίνισε ότι με την τροποποίηση διατάξεων του νόμου περί απελάσεων και του νόμου περί επιστροφών, ρυθμίζονται ζητήματα και διαδικασίες απελάσεων και  επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών, που διαμένουν παράνομα στη χώρα μας.

Όπως είπε, σκοπός των ρυθμίσεων αυτών είναι η επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί απελάσεων και επιστροφών και, κατά το δυνατόν, περιορισμός των περιθωρίων για την καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων από τους προς απέλαση ή επιστροφή υπηκόους τρίτων χωρών.

Στόχος είναι ο σαφής διαχωρισμός των διοικητικών διαδικασιών απέλασης που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αλλοδαπών εν γένει που συλλαμβάνονται λόγω παράνομης χερσαίας ή θαλάσσιας διέλευσης των εξωτερικών συνόρων της χώρας, από τις διαδικασίες επιστροφής που εφαρμόζονται σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, εξήγησε ο κ. Μηταράκης.

Διαδικασία παροχής προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών  

Όπως συμπλήρωσε, «αναμορφώνεται η διαδικασία παροχής προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης, σε υπηκόους τρίτων χωρών, των οποίων η παραμονή στην Ελλάδα έχει κηρυχθεί παράνομη, έτσι ώστε το μέτρο της οικειοθελούς επιστροφής να μην υπονομεύει τους στόχους της διαδικασίας επιστροφής ανά περίπτωση. Ειδικότερα, μειώνεται η διάρκεια του χρονικού διαστήματος για την οικειοθελή αναχώρηση και αυστηροποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στη δυνατότητα παράτασης του διαστήματος οικειοθελούς αναχώρησης».

Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών 

Με το δεύτερο Κεφάλαιο του νομοσχεδίου, τόνισε ο κ. Μηταράκης, τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης, καθώς «προβλέπεται η αξιοποίηση των σύγχρονών τεχνολογιών ώστε να επιτευχθεί  σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για το Δημόσιο. Προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας ενημέρωσης για την παραλαβή εκδοθείσας άδειας διαμονής με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και των διαδικασιών επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων».