Τουλάχιστον ένας χρόνος θα απαιτηθεί για την επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, όπως προβλέπει η πλειονότητα (σχεδόν δύο στις τρεις) των πληττόμενων και κλειστών εμπορικών επιχειρήσεων εξαιτίας της πανδημίας. Αυτό είναι και ένα από τα κυριότερα ευρήματα σχετικής έρευνας που διεξήγαγε η ΕΣΕΕ τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, μόλις το 19% των επιχειρηματιών θεωρούν πως αρκούν 2-4 μήνες για την αποκατάσταση της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, για έτερο 19% αυτή η εξέλιξη δεν είναι εφικτή εντός ενός εξαμήνου, ενώ για το 61% δεν αρκεί ένα έτος.

Οσον αφορά στις απαραίτητες διαδικασίες ένταξης των επιχειρήσεων στα μέτρα αναχαίτισης των συνεπειών από την πανδημία, το 51% τις χαρακτήρισε από «πολύ» έως «αρκετά» περίπλοκες. Στη διαμόρφωση αυτού του ποσοστού εκτιμάται πως ενδεχομένως διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο οι διάφορες ανακοινώσεις και η σταδιακή εφαρμογή πακέτων μέτρων. Από την άλλη πλευρά, το 48% των επιχειρηματιών αξιολόγησε τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις «λίγο» ή «καθόλου» περίπλοκες. Από τις κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις, το 21% έκανε διαδικτυακές πωλήσεις πριν από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης και μόλις το 2% ξεκίνησε μετά αυτής. Αξιοσημείωτο είναι πως ακόμα και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν υποδομές ηλεκτρονικού εμπορίου φαίνεται να μην είναι σε θέση να αντιστρέψουν τη γενική πτωτική τάση του κύκλου εργασιών, καθώς 6 στις 10 παρουσιάζουν μείωση πωλήσεων.

Αναμόρφωση μέτρων

Το μέτρο που οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι χρήζει αναδιαμόρφωσης σε μεγαλύτερο βαθμό είναι η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, αφού περισσότερες από τις μισές επιθυμούν πιο γενναιόδωρη προσέγγιση. Ακόμη, πάνω από 4 στις 10 επιχειρήσεις επιθυμούν διαφορετική διαμόρφωση του μέτρου για την καταβολή ενοικίου. Από εκεί και πέρα, ζητήματα όπως η κρατική επιδότηση επιτοκίου των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, η αναστολή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων της επιχείρησης φαίνεται ότι δεν αποτελούν προτεραιότητά τους.

Επιχειρήσεις τροφίμων

Στο μεταξύ, η ΕΣΕΕ πραγματοποίησε ακόμη μία έρευνα κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία αφορά σε επιχειρήσεις τροφίμων (πλην σούπερ μάρκετ). Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος κλάδος αποτελεί τον τρίτο σημαντικότερο του λιανικού εμπορίου, συγκεντρώνοντας το 15,2% του συνόλου των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. Το συγκεκριμένο δεδομένο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης η πλειονότητα αυτών των επιχειρήσεων παρέμειναν ανοιχτές, κατέστησε απαραίτητη τη μελέτη τους. Σε μερικά από τα σημαντικότερα συμπεράσματα συγκαταλέγονται:

* Καμία από τις επιχειρήσεις τροφίμων δεν αύξησε το προσωπικό της από την έναρξη της πανδημίας. Παράλληλα, 1 στις 4 επέλεξε να κάνει χρήση του δικαιώματος αναστολής των συμβάσεων εργασίας των μισθωτών της. Μόλις το 2% προχώρησε σε απολύσεις, ενώ περίπου 3 στις 4 κράτησαν σταθερό τον αριθμό των εργαζομένων τους.

* Οι 2 στις 3 επιχειρήσεις του κλάδου κατέγραψαν μείωση του κύκλου εργασιών, από αρχές Μαρτίου έως μέσα Απριλίου, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ για 1 στις 5 παρατηρείται στασιμότητα. Ωστόσο, για σχεδόν 1 στις 6 αυξήθηκαν οι πωλήσεις σε ετήσια βάση.

* Καταγράφεται αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες εν μέσω πανδημίας. Παρότι για το 39% των επιχειρήσεων τροφίμων η υπηρεσία παράδοσης στο σπίτι προϋπήρχε, το 35% την υιοθέτησε με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης.