Έχουν «φουσκώσει» και θα περάσουν από κόσκινο

Από κόσκινο θα περάσουν οι πρόσθετες αποδοχές του Δημοσίου, όπως είναι οι υπερωρίες, οι αποζημιώσεις, αλλά και οι αμοιβές για την παροχή επιπλέον έργου και υπηρεσιών.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διαπιστώνει περιπτώσεις, που οι δαπάνες έχουν «φουσκώσει» παρανόμως και θα πραγματοποιήσει εξονυχιστικούς ελέγχους στη μισθοδοσία του Δημοσίου, ώστε να εντοπιστούν και να αποτραπούν περιπτώσεις πληρωμών που αποδεδειγμένα παραβιάζουν τα όρια που έχουν τεθεί από τον νόμο.

Η παρέμβαση δεν είναι τυχαία, καθώς έχουν καταγραφεί δεκάδες περιπτώσεις καταστρατήγησης των νόμιμων πληρωμών μισθοδοσίας, με κίνδυνο για την ορθή εκτέλεση του κρατικού Προϋπολογισμού.

Ακόμα και μετά από οκτώ χρόνια μνημονίων εξακολουθούν να υπάρχουν καταγγελίες για πλασματικές υπερωρίες, έξοδα κίνησης-«μαϊμού» και συμμετοχές σε ανύπαρκτες επιτροπές, που αποτελούν πραγματικές δημοσιονομικές «νάρκες».

Το 2018 εκτιμάται ότι θα κλείσει με υπέρβαση κατά 400 εκατ., ενώ το 2019, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 17,6 δισ. ευρώ, από 15,9 δισ. ευρώ το 2015 (σχεδόν 1% του ΑΕΠ παραπάνω).

Σημειώνεται πως το ανώτατο όριο υπερωριών που μπορεί να κάνει ένας δημόσιος υπάλληλος ανέρχεται στις 20 ώρες μηνιαίως και πως οι πρόσθετες απολαβές που μπορεί να έχει για την παροχή επιπλέον υπηρεσιών δεν μπορούν να είναι πάνω από το25% των τακτικών αποδοχών του.