Πορεία επιταχυνόμενης ανόδου ακολουθούν οι τιμές πώλησης των ακινήτων κατά το τρέχον έτος, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση της ζήτησης η οποία καταγράφεται στην αγορά ως αποτέλεσμα των προσδοκιών ταχύτατης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας μετά τη διαφαινόμενη σταδιακή και «ασφαλή» έξοδο από την υγειονομική κρίση.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές των ακινήτων:

* Στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους κατέγραψαν κατά μέσο όρο αύξηση κατά 4,62% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

* Η αύξηση των τιμών στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 4,7% για τα νέα διαμερίσματα, «ηλικίας» έως 5 ετών, και 4,6% για τα παλαιά, παλαιότητας άνω των 5 ετών.

* Στο πρώτο τρίμηνο του 2021 σημειώθηκε αύξηση των τιμών των νέων διαμερισμάτων κατά 3,4%, ενώ οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

* Για το σύνολο του 2020, οι τιμές για τα νέα και τα παλαιά διαμερίσματα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,8% και 4,1% αντίστοιχα.

Χάρτης…

Εξάλλου, από την ανάλυση των στοιχείων της ΤτΕ κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι:

* Η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 6,4% στην Αθήνα, 4,1% στη Θεσσαλονίκη, 3,2% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 2,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

* Στο πρώτο τρίμηνο του 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,6% στην Αθήνα, 3,8% στη Θεσσαλονίκη, 1,6% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 0,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2020.

* Για το σύνολο του 2020, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2019 ήταν 7,6%, 4,8%, 0,2% και 1,8% αντίστοιχα.

* Για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 4,7% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

* Στο πρώτο τρίμηνο του 2021 η αντίστοιχη αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 3,6%, ενώ για το σύνολο του 2020 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,7%.