Πίστωση χρόνου, διάρκειας 15 ημερών, θα έχουν οι ιδιοκτήτες σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής και της Αχαΐας προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις διόρθωσης για την ανάρτηση Κτηματολογίου που πραγματοποιείται.
Οπως έκανε γνωστό ο φορέας, δεδομένου ότι λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης στις 8 Ιουνίου, οι πολίτες μπορούν μέχρι τότε να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου και να κλείσουν ραντεβού ώστε εμπρόθεσμα (εντός 15 ημερών από τη ημερομηνία λήξης της ανάρτησης, ήτοι έως τις 23 Ιουνίου) να υποβάλουν έντυπα και δικαιολογητικά διορθώσεων έγκαιρα.

Στη περίπτωση που οι πολίτες έχουν σε προσωρινή καταχώριση ηλεκτρονικές αιτήσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης της ανάρτησης, έχουν τη δυνατότητα να τις υποβάλουν οριστικά ως εμπρόθεσμες εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήξης της ανάρτησης.

Ελεγχος

Στο διαδικαστικό κομμάτι, οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή τής ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:

• Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)
• Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα).

Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια. Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης (μέχρι την 8η Ιουνίου 2021), ηλεκτρονικά, στο www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού.