Στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr μπορούν πλέον να δηλώνουν τα στοιχεία του σπιτιού τους και του εκμισθωτή τους οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που πλήττονται βάσει ΚΑΔ και έχουν τεθεί σε αναστολή από τον εργοδότη τους, ώστε να λάβουν την έκπτωση 40% στο ενοίκιο του Απριλίου.

Αντίστοιχα διαθέσιμη είναι στο σύστημα «Εργάνη» η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητο για την εγκατάστασή τους και οι οποίες πλήττονται δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού,να προβούν στην υπεύθυνη δήλωση για την απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο.

Την έκπτωση δικαιούνται οι εργαζόμενοι εφόσον εκμισθώνουν πρώτη κατοικία και οι εργοδότες για την εκμίσθωση της επαγγελματικής τους στέγης.

Επίσης την μείωση 40% δικαιούνται μόνο οι μισθωτοί που τελούν σε αναστολή σύμβασης και όχι όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που υπολειτουργεί με κρατική εντολή.