Σε κατανομή της νέας δόσης των δανείων του μέσου SURE για την προστασία των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, εν μέσω πανδημίας, προχώρησε χθες η Κομισιόν.

Η Ελλάδα μαζί με τη χθεσινή δόση (728 εκατ. ευρώ) έχει λάβει μέχρι τώρα 2,7 δισ. ευρώ.

Η χθεσινή κατανομή των δανείων έρχεται ως συνέχεια της έκδοσης δύο ομολόγων, ύψους 14 δισ. ευρώ, που πραγματοποίησε την περασμένη βδομάδα η Επιτροπή για λογαριασμό της Ε.Ε.

Μάλιστα, το ένα ομόλογο, επταετούς διάρκειας, τιμολογήθηκε με αρνητική απόδοση, της τάξης του -0,497%. Αυτό σημαίνει ότι, κατά τη λήξη του ομολόγου, τα κράτη-μέλη αποπληρώνουν 100 ευρώ για κάθε 105 ευρώ που λαμβάνουν.

Το δεύτερο ομόλογο (30ετές) τιμολογήθηκε ελαφρώς θετικά, στο 0,134%, γεγονός που αποτελεί εξαιρετικό αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη λήξη.

Τα 14 δισ. ευρώ κατανέμονται σύμφωνα με την Κομισιόν ως εξής: Ιταλία 4,45 δισ. ευρώ, Πολωνία 4,28 δισ. ευρώ, Βέλγιο 2 δισ. ευρώ, Ισπανία 1,03 δισ. ευρώ, Σλοβενία 913 εκατ. ευρώ, Ελλάδα 728 εκατ. ευρώ, Ουγγαρία 304 εκατ. ευρώ, Κύπρος 229 εκατ. ευρώ, Λετονία 72 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα παραπάνω δάνεια θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να καλύψουν τη χρηματοδότηση της προσωρινής ανεργίας και άλλων παρόμοιων μέτρων στήριξης της απασχόλησης, μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών.

Μετά και τη χθεσινή δόση, συνολικά έχουν εκταμιευθεί μέχρι τώρα στα κράτη-μέλη 53,5 δισ. ευρώ, ενώ τη μερίδια του λέοντος έχουν λάβει η Ιταλία (27,4 δισ. ευρώ) και η Ισπανία (21,3 δισ. ευρώ), ενώ η Ελλάδα έχει λάβει 2,7 δισ. ευρώ.

Με βάση την απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών, το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγκριθεί για τη χρηματοδότηση του SURE ανέρχεται σε 100 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι τώρα έχουν ενδιαφερθεί και λαμβάνουν δάνεια 18 κράτη-μέλη.

Τα ομόλογα που εκδίδει η Ε.Ε. στο πλαίσιο του SURE λαμβάνουν σήμανση κοινωνικών ομολόγων. Αυτό παρέχει στους επενδυτές την εξασφάλιση ότι τα αντλούμενα κεφάλαια θα εξυπηρετήσουν έναν πραγματικά κοινωνικό στόχο.

Το μέσο SURE στηρίξει πρωτίστως τις προσπάθειες που αφορούν την προστασία των θέσεων εργασίας, τους εργαζομένους και των αυτοαπασχολούμενους από τον κίνδυνο απόλυσης και απώλειας εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να μειώσουν προσωρινά τις ώρες εργασίας των εργαζομένων ή να αναστείλουν συνολικά την εργασία, με τη στήριξη του εισοδήματος που παρέχεται από το κράτος για τις ώρες που δεν εργάστηκαν.

Οι αυτοαπασχολούμενοι θα λάβουν αναπλήρωση εισοδήματος για την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οπως επισήμανε ο επίτροπος προϋπολογισμού, Γιοχάνες Χαν, μετά από αυτή την επιτυχημένη έκδοση του τέταρτου ομολόγου στο πλαίσιο του SURE, έχουν εκταμιευθεί περισσότερα από τα μισά κεφάλαια που προβλέπονται στο εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο.

Τα 15 κράτη-μέλη που επωφελήθηκαν από τις τέσσερις αρχικές πληρωμές είναι πλέον καλύτερα εξοπλισμένα για να μετριάσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο της πανδημίας κορονοϊού, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Κομισιόν θα κάνει γρήγορα για την ολοκλήρωση του συνόλου της χρηματοδότησης προς τα κράτη που έχουν ζητήσει στήριξη.