Μέτρα έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα εφαρμοστούν στην περίπτωση που δεν υπάρξει εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ε.Ε. και του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι το τέλος του έτους, ανακοίνωσε χθες η Κομισιόν, ενώ στόχος είναι, κυρίως, να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα μέτρα της Κομισιόν, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα, είχαν ζητηθεί από πολλά κράτη-μέλη, δεδομένου ότι έχει αυξηθεί η αβεβαιότητα ως προς το κατά πόσον θα υπάρχει νέα συμφωνία την 1η Ιανουαρίου 2021.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει τέσσερις κανονισμούς για το μετριασμό ορισμένων από τις σημαντικές διαταράξεις που θα προκύψουν την 1η Ιανουαρίου, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για τους εξής:

– Βασική αεροπορική συνδεσιμότητα: Διασφάλιση της παροχής ορισμένων αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ε.Ε. για 6 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει την ίδια διασφάλιση.

– Ασφάλεια της αεροπορίας: Διασφάλιση ότι τα διάφορα πιστοποιητικά ασφάλειας προϊόντων θα μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη της Ε.Ε. χωρίς διακοπή, ούτως ώστε να αποφευχθεί η καθήλωση των αεροσκαφών της στο έδαφος.

– Βασική οδική συνδεσιμότητα: Αφορά τόσο τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές όσο και τις οδικές μεταφορές επιβατών για 6 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει την ίδια διασφάλιση στους μεταφορείς της Ε.Ε.

– Αλιεία: Δημιουργία του κατάλληλου νομικού πλαισίου για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ή έως ότου συναφθεί αλιευτική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο -ανάλογα με το ποια ημερομηνία θα προηγηθεί- για τη συνέχιση της αμοιβαίας πρόσβασης των σκαφών της Ε.Ε. και του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα των δύο πλευρών μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό να διευκολύνει την έναρξη της εφαρμογής και των τεσσάρων προτεινόμενων κανονισμών την 1η Ιανουαρίου 2021.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή προειδοποιεί ότι είτε επιτευχθεί είτε δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της Ε.Ε. και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη μελλοντική τους σχέση, θα υπάρξουν διαταράξεις. Αυτή είναι η φυσική συνέπεια της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ενωση και να παύσει να συμμετέχει στην ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση της Ε.Ε., τονίζει.

Οπως είναι γνωστό, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ενωση στις 31 Ιανουαρίου 2020 και την εποχή εκείνη οι δύο πλευρές συμφώνησαν για μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια της οποίας το Δίκαιο της Ε.Ε. εξακολουθεί να εφαρμόζεται στη χώρα αυτή. Η Ε.Ε. και το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν αυτήν την περίοδο για να διαπραγματευθούν τους όρους της μελλοντικής εταιρικής σχέσης τους, ωστόσο σήμερα η έκβαση των διαπραγματεύσεων αυτών είναι αβέβαιη.

Η χθεσινή συνάντηση στις Βρυξέλλες της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, δεν άνοιξε δρόμο, οι διαφωνίες παρέμειναν, ωστόσο οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες μέχρι την Κυριακή.