Η πρώτη εκτίμηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων από τις αναγγελίες των ζημιών, από την κακοκαιρία 9-17 Οκτωβρίου, αναφέρεται σε 1.629 ζημιές, το ύψος των οποίων εκτιμάται συνολικά σε 7,4 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών – μελών της, για την πρώτη εκτίμηση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν ορισμένες περιοχές της Ελλάδας την περίοδο 9 – 17 Οκτωβρίου 2021 (βροχοπτώσεις σε Εύβοια και Θεσσαλία 9 – 11/10 και κακοκαιρία Μπάλλος 13 – 17/10 με βροχοπτώσεις – πλημμύρες – υδροστρόβιλο). Δηλώθηκαν συνολικά 1.629 ζημιές με αρχική πρόβλεψη αποζημιώσεων συνολικά 7,4 εκατ. ευρώ. Από αυτές, 1.014 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων 6,5 εκατ. ευρώ), και 615 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση 948 χιλ. ευρώ).

Ασφαλίσεις περιουσίας

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα, τεχνικά έργα και ξενοδοχεία) των οποίων η συνολική ασφαλισμένη αξία ήταν 1.001,8 εκατ. ευρώ. Περισσότερο επλήγησαν τα ακίνητα που βρίσκονταν στην περιφέρεια Αττικής (ασφαλισμένη αξία 569,1 εκατ. ευρώ).

Εξ ́ αιτίας των καιρικών φαινομένων της περιόδου 9 – 17 Οκτωβρίου 2021, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1.014 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 6,5 εκατ. ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία υπολογίζεται στα 6.376 ευρώ.

Οι περισσότερες ζημιές συνέβησαν στην περιφέρεια Αττικής, τόσο σε πλήθος (66,5% του συνόλου), όσο και σε ποσό πρώτης εκτίμησης (55,8% του συνόλου).

Πιο αναλυτικά, η μέση δηλωθείσα ζημία (για το σύνολο των κινδύνων) ανέρχεται στα 6.376 ευρώ, ενώ το μέσο ποσοστό (‰) της ζημιάς επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων μόνο των εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 6,45 ‰.

Ο υπολογισμός της μέσης δηλωθείσας ζημίας ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 10.927 ευρώ για τους βιομηχανικούς, 8.239 ευρώ για τους εμπορικούς, 3.356 ευρώ για τις κατοικίες, 24.713 ευρώ για τα ξενοδοχεία, 12.300 ευρώ για τα τεχνικά έργα και 10.636 ευρώ για τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ο υπολογισμός του μέσου ποσοστού (‰) των αποζημιώσεων επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων μόνο των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 2,22 ‰ για τους βιομηχανικούς, 7,72 ‰ για τους εμπορικούς, 11,9 ‰ για τις κατοικίες, 4,58 ‰ για τα ξενοδοχεία, 4,15 ‰ για τα τεχνικά έργα και 53,03 ‰ για τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ασφαλίσεις αυτοκινήτων

Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις της έρευνας 615 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση τα 948.451 ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία έφθασε τα 1.542 ευρώ.

Οι περισσότερες ζημιές τόσο σε πλήθος (81,6% επί του συνόλου) όσο και σε ποσό (81,6% επί του συνόλου) εντοπίστηκαν στην Αττική.

Δήλωση

«Το 2021 επεφύλασσε ένα ακόμα φαινόμενο φυσικής καταστροφής, αυτή τη φορά έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες που προκάλεσαν ζημιές στην περιουσία των συμπολιτών μας. Μέχρι στιγμής, η ΕΑΕΕ έχει καταγράψει συνολικά 6 καταστροφικά γεγονότα το 2021, με την εκτίμηση των αποζημιώσεων για τα συγκεκριμένα περιστατικά να ξεπερνά τα 58 εκατ. ευρώ. Καθώς η τάση για συχνότερες και σφοδρότερες φυσικές καταστροφές επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά, εφιστούμε την προσοχή καθώς οι κατοικίες των πολιτών παραμένουν σε μεγάλο ποσοστό ανασφάλιστες, άρα απροστάτευτες από τις οικονομικές ζημιές που προκαλούν τα καταστροφικά γεγονότα», ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας της ΕΑΕΕ, Ερρίκος Μοάτσος, με αφορμή την έρευνα.