Θεαματική ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του 2020 καταγράφουν τα τελικά στοιχεία για το ΑΕΠ, που δημοσιοποίησε χθες η Εurostat, ενώ η σημαντική αυτή εξέλιξη επηρέασε θετικά και την εξέλιξη της απασχόλησης.

Oπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με δεύτερο, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 12,5% στην ευρωζώνη έναντι υποχώρησης 11,7 το δεύτερο τρίμηνο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση από το 1995, όταν η Εurostat ξεκίνησε τη δημοσίευση στοιχείων για το ΑΕΠ. Στο σύνολο της Ε.Ε. των «27» η ανάκαμψη ήταν της τάξης του 11,5% από υποχώρηση 11,3% το δεύτερο τρίμηνο.

Στην Ελλάδα το ΑΕΠ αυξήθηκε σε τριμηνιαία βάση κατά 2,3%. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Γαλλία με 18,7% και μάλιστα ήταν πολύ μεγαλύτερη από την πτώση στη χώρα αυτή το δεύτερο τρίμηνο (13,8%). Ακολούθησαν σε αυξήσεις η Ισπανία (16,7%) και η Ιταλία (15,9%). Στη Γερμανία η αύξηση (8,5%) ήταν πιο ήπια σε σχέση με τις άλλες μεγάλες χώρες.

Σε ετήσια βάση, δηλαδή το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, το ΑΕΠ υποχώρησε στην ευρωζώνη 4,3% έναντι υποχώρησης 14,7% το δεύτερο τρίμηνο.

Στην Ελλάδα το ΑΕΠ υποχώρησε σε ετήσια βάση κατά 11,7%. Ακολούθησαν σε πτώση η Μάλτα (-9,2%), η Ισπανία (-8,7%) και το Βέλγιο (-4,5%). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ιρλανδία ήταν η μόνη χώρα της Ε.Ε. που κατέγραψε αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο και μάλιστα σημαντική αφού ανήλθε στο 8,1%.

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (5 Νοεμβρίου), η οικονομία της ευρωζώνης θα συρρικνωθεί κατά 7,8 % το 2020 και θα σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 4,2% το 2021 και 3% το 2022. Για την Ελλάδα προβλέπεται ύφεση 9% φέτος και αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 5,0% το 2021 και 3,5% το 2022.

Απασχόληση

Η μεγάλη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο ευνόησε την απασχόληση, η οποία σύμφωνα με τα χθεσινή στοιχεία της Eurostat αυξήθηκε κατά 1,0% στην ευρωζώνη σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο και 0,9% στο σύνολο της Ε.Ε. Υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο τρίμηνο και σε σχέση με το πρώτο η απασχόληση είχε υποχωρήσει 3% στην ευρωζώνη και 2,8% στην Ε.Ε.

Σε ετήσια βάση, δηλαδή το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019, η απασχόληση υποχώρησε κατά 2,3% στην ευρωζώνη και 2,2% στο σύνολο της Ε.Ε.

Στην Ελλάδα, σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο η απασχόληση αυξήθηκε 1,2%, ενώ σε ετήσια βάση υποχώρησε 1,8%.

Οπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, το σύνολο των εργαζομένων στην Ε.Ε. το τρίτο τρίμηνο 2020 ανερχόταν σε 205,2 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 157,4 εκατομμύρια αφορούσαν την ευρωζώνη.

Πάντως, εξαιτίας της πανδημίας χάθηκαν στην Ε.Ε. περίπου 4,3 εκατ. θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 3,6 εκατομμύρια αφορούσαν την ευρωζώνη. Η Εurostat φτάνει σε αυτή τη διαπίστωση συγκρίνοντας το επίπεδο απασχόληση στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2020 και σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019.