Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ καταδικάζει τις συνεχιζόμενες επιθετικές ενέργειες και απειλές της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και καλεί τη Ρωσία να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση, να τηρήσει το διεθνές δίκαιο και να συμμετάσχει εποικοδομητικά σε διάλογο μέσω των καθιερωμένων διεθνών μηχανισμών αναφέρουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την ευρωπαϊκή κατάσταση ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι αδιαίρετη και ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής τάξης ασφάλειας επηρεάζει την ασφάλεια της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Όπως δήλωσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2021, οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική επίθεση από τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας θα έχει τεράστιες συνέπειες και σοβαρό κόστος.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει την ακλόνητη υποστήριξή της για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και άλλων εταίρων της ανατολικής γειτονίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων τους και καλεί τη Ρωσία να δεσμευτεί εκ νέου εποικοδομητικά στα υφιστάμενα διεθνή πλαίσια για τη βιώσιμη και ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων.

Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την ενιαία προσέγγιση της ΕΕ και τη συνεχιζόμενη ισχυρή συνεργασία και τον συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ουκρανία και άλλες χώρες εταίρους. Επαναλαμβάνει τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και των ικανοτήτων αντίδρασης της ΕΕ και των στενών εταίρων της, μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και υβριδικών επιθέσεων, χειραγώγησης και παρέμβασης ξένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης.