Παρατείνονται κατά 6 μήνες οι καταληκτικές ημερομηνίες υλοποίησης ενταγμένων έργων σε τρεις δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ, λόγω των δυσμενών συνθηκών που προκαλεί η πανδημία στην οικονομία.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις δράσεις: 1. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, 2. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 3. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (β’ κύκλος).

Στο πλαίσιο αυτών, στηρίζονται οικονομικά περισσότερα από 9.000 επιχειρηματικά σχέδια, για τα οποία η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση ανέρχεται σε 265,8 εκατ. ευρώ.

«Καθώς είναι σαφές ότι η πανδημία Covid-19 έχει επιφέρει δυσκολίες στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί προτεραιότητα για το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις θα έχουν 6 μήνες επιπλέον για να ολοκληρώσουν τα έργα τους χωρίς επιπτώσεις στον αρχικό σχεδιασμό τους», επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Σημειώνεται πως οι τρεις δράσεις χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.