Παρατείνονται, κατά έξι μήνες, οι καταληκτικές ημερομηνίες υλοποίησης 25.218 ενταγμένων έργων σε εννέα δράσεις του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη.

Σημειώνεται πως η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση των επενδυτικών τους σχεδίων ανέρχεται σε 1,833 δισ. ευρώ. Η δε παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω των δυσμενών συνθηκών που προκαλεί η κρίση της πανδημίας στην οικονομία.

Στις εννέα δράσεις συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες:

* Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

* Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

* Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

* Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

* Επιχειρούμε έξω

* Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: εμπόριο – εστίαση – εκπαίδευση

* Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

* Ψηφιακό άλμα

* Ψηφιακό βήμα.

Τέλος, επισημαίνεται πως με τις ίδιες αποφάσεις υιοθετούνται και επιμέρους διαχειριστικές απλοποιήσεις ήσσονος σημασίας, με στόχο τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση χωρίς εκπτώσεις στην αξιοπιστία διαχείρισης.