Φόβους ότι ένα κύμα ακρίβειας με διάρκεια στις τιμές της ενέργειας και ειδών διατροφής θα τους προκαλέσει μεγάλη μηνιαία επιβάρυνση εκφράζει το 82% των εργαζομένων, με το 48% να θεωρεί ότι χρειάζονται αυξήσεις μισθών, ένα 43% να προτάσσει τις μειώσεις των ειδικών φόρων και των φόρων κατανάλωσης, και ένα 3% να πιστεύει ότι η ακρίβεια πέφτει με περισσότερα επιδόματα.

Τα παραπάνω συμπεράσματα καταγράφει η τακτική έρευνα που διενεργεί η ΓΣΕΕ με την εταιρία Alco για τους δείκτες κλίματος στην αγορά εργασίας όσον αφορά τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.

Η έρευνα επικεντρώνεται λόγω επικαιρότητας στα θέματα της ακρίβειας και των μέσων αντιμετώπισής της, ωστόσο υπάρχουν θετικά στοιχεία που δείχνουν πως, παρά το γκρίζο σκηνικό των ανατιμήσεων, το 59% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν ανησυχεί για τη θέση του (ενώ πριν 4 μήνες ήταν 57%).

Για την ακρίβεια μπορεί το 82% των εργαζομένων να δηλώνει ότι η μηνιαία επιβάρυνση του νοικοκυριού του από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των βασικών ειδών διατροφής αναμένεται να είναι «Πολύ μεγάλη» ή «Μεγάλη», αλλά οι απαντήσεις τους διαφοροποιούνται ανάλογα με τις αποδοχές τους.

Οι εργαζόμενοι με μηνιαία αμοιβή έως 500 ευρώ δηλώνουν κατά 100% ότι αναμένουν πολύ μεγάλη επιβάρυνση, ενώ όσοι έχουν αμοιβή από 1.500 ευρώ και πάνω δηλώνουν σε ποσοστό 54% ότι θα έχουν μεγάλη επιβάρυνση και μόλις 19% ότι περιμένουν πολύ μεγάλη επιβάρυνση.

Σύμφωνα με την έρευνα, ως το αποτελεσματικότερο μέσο για την προστασία του βιοτικού τους επιπέδου από τις ανατιμήσεις, το 48% επιλέγει την αύξηση του μισθού και του κατώτατου μισθού, το 43% τη μείωση των ειδικών φόρων και φόρων κατανάλωσης, ενώ μόλις το 3% επιλέγει τη λύση των επιδομάτων.

Οσοι έχουν μηνιαίο εισόδημα έως 1.000 ευρώ, δηλώνουν σε ποσοστό 57% ότι το αποτελεσματικότερο μέτρο είναι η αύξηση των μισθών και το 39% επιλέγει τη μείωση των ειδικών φόρων και φόρων κατανάλωσης.

Οσοι έχουν μηνιαίο εισόδημα από 1.001 έως 1.500 ευρώ δηλώνουν, σε ποσοστό 42%, ως αποτελεσματικό μέσο κατά της ακρίβειας την αύξηση των μισθών και το 53% τη μείωση των ειδικών φόρων και φόρων κατανάλωσης.

Οσοι έχουν μηνιαίο εισόδημα από 1.501 ευρώ και πάνω δηλώνουν, σε ποσοστό 18%, ότι το αποτελεσματικότερο μέτρο για την προστασία του βιοτικού τους επιπέδου από τις ανατιμήσεις είναι η αύξηση των μισθών και το 82% τη μείωση των ειδικών φόρων και φόρων κατανάλωσης.

«Είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί άμεσα ένα μίγμα παρεμβάσεων έτσι ώστε να προστατευτεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το βιοτικό επίπεδο μισθωτών και κυρίως των χαμηλότερα αμειβόμενων», αναφέρει η ΓΣΕΕ. Η κυβέρνηση μέσω του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη έχει προαναγγείλει νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό για το 2022, που θα ακολουθήσει την αύξηση κατά 2%, που θα ισχύσει από την 1η/1/2022 και σύμφωνα με εκτιμήσεις θα είναι πάνω από 7%.